Dag Ove Johansen et merkelig innlegg i AN 17. november hvor han blander sammen klimapolitikk og vaksinering mot covid-19.

Han er nok den eneste som ser en forbindelse mellom disse to områdene.

Jeg kan ikke gå inn på hans kommentarer om Corona-vaksineringen, men kun om dagens klimapolitikk.

I Norge liker vi gjerne å tro at vi har full ytringsfrihet, men har vi egentlig det når det gjelder klimadiskusjonen? Mitt inntrykk er at MSM (eksempelvis NRK, TV2, Dagbladet, VG og enkelte lokalaviser) undertrykker meninger som viser skepsis mot den politisk vedtatte klimaforståelsen (CO2-religionen). NRK driver sin egen propaganda om klima, og tillater ikke klimarealister å delta i debattprogrammer om klima.

Ja, jeg er selv en «klimakrisefornekter» og er stolt av det. Jeg har prøvd å forstå hvorfor våre politikere ikke sier et eneste ord om fotosyntesen og om hvor viktig CO2 er for alt liv på planeten. Det nærmeste var da Tina Bru uttalte at «CO2 er et slags søppel» – det er altså hennes forståelse av CO2 og fotosyntesen.

Klimaendringer har vi alltid hatt etter siste istid, og vitenskapen har alltid hatt en forklaring på slike fenomener – men CO2 har aldri vært nevnt som en årsak. I dag er det kun CO2-religionen som gjelder, enkelte sier til og med at «sola har ingen betydning for klimaet».

Noen faktatall: Mengden CO2 i atmosfæren er 0,04 % og av denne mengden styrer naturen selv 96 % – dvs. at menneskeskapt CO2 i atmosfæren er 0,0016 %. At CO2 har en drivhuseffekt, har aldri vært bevist – snarere tvert om. Dette har kun vært framsatt som en påstand av IPCC som en konsensus blant deres «forskere».

Historien viser at planeten i mange perioder har hatt en langt høyere temperatur enn i dag, f.eks. i romertiden og vikingtiden. Når jeg spør de som er overbevist om CO2-gassens skadelige påvirkning på klimaet, om hvem det var som produserte så mye CO2 disse gangene, så får jeg aldri noe svar. Jeg vil også minne om at temperaturen gradvis falt ned til dagens nivå uten at noen betalte CO2-avgift.

De som tror på CO2s skadelige virkning på klimaet, forklarer at alle naturkatastrofer – flom, tørke, orkaner – ja, til og med påsatte skogbranner er et resultat av menneskeskapt CO2-utslipp.

«Kan virkelig så mange ta feil i CO2-religionen?» – ja det kan de, ref. HC Andersen i «Keiserens nye klær»