Direktøren for Samfunnsutvikling i Nordland fylkeskommune, Odd Henriksen, ser ut over en fullsatt konferansesal på et hotell i Bodø mens han kommer med karakteristikken av landsdelen som så ufattelig forlokkende.

Noen minutter senere i samme debatt i samme konferansesal på det samme hotellet skal Henriksen få verbal støtte fra Gard Lehne Borch Michalsen, daglig leder Heia Nord-Norge: – Vi sitter her og VET at vi er attraktiv. Vi VET det.

Det mangler ikke på konferanser hvor temaet er nøyaktig det samme; det er nesten som om det har vokst fram en egen industri knyttet til det store og akk så vanskelige spørsmålet som næringslivsaktører, politikere og byråkrater i vår landsdel strever så voldsomt med å finne svaret på:

Hvordan får vi folk til å flytte nordover og vår egen ungdom til å flytte hjem igjen?

Jakten på det gode svaret på dette spørsmålet har pågått i mange tiår. Det er en kompleks utfordring. Nevnte direktør for Samfunnsutvikling er garantert inne på noe vesentlig når han peker på at vi i nord ikke bare må skaffe folk arbeid, vi må også bygge samfunn og ha noe som skjer utenfor jobb og arbeidsliv.

Alle konferanser og kampanjer til tross, store deler av Nord-Norge avfolkes sakte, men sikkert. For landsdelen som helhet er befolkningsutviklingen skremmende, og heller ikke våre største byer kan se bort fra manglende tilflytting som et stort problem. Vi har mange jobber å tilby, men får altså få – om noen – søkere.

Hovedproblemet, slik mange ser det, er at våre unge forlater landsdelen for å studere eller jobbe, og de kommer dessverre ikke tilbake.

Men det er verre enn som så. Ingvild Brox Kielland, prosjektleder i Sparebank1 Nord-Norge, presenterte sin bekymring fra scenekanten under den nevnte paneldebatten i Bodø:

– Jeg frykter at også landsdelens 40–50 – åringer tar med seg familiene sine og flytter sørover. Det er noe jeg frykter skal skje i enda større grad enn vi har sett til nå, sa hun.

Så hva kan det gode svaret være? Jeg er helt sikker på at så lenge arbeidsledigheten i Norge er så lav som den er nå, kommer ikke folk fra andre kanter av landet til å flytte nordover uten at det lønner seg økonomisk. Vakker natur og et fascinerende vær og uvær trekker turister i vår retning, men får nok ikke folk til å bryte opp og flytte til «ufattelig attraktive Nordland».

Stillingsannonsen som starter med «Vil du tjene godt og bo billig? Kom til oss!» – den tror jeg på. Det enkle er ofte det beste. Klarer vi å organisere det slik at det blir økonomisk gunstig å flytte nordover, ja da blir vi virkelig ufattelig attraktiv.

Og dermed dukker det opp et nytt spørsmål som krever sine konferanser og paneldebatter: Hvordan skal vi få på plass økonomiske lokkemidler? Det skal bli interessant.

PS:

AN inviterte i sommer flere ungdomspolitikere til å fortelle hvordan de ser på fraflyttingen fra landsdelen og hva de mener kan gjøres:

Les også

Ung i Nordland og fraflytting

Les også

Det er enklere å stoppe et tog enn å snu det

Les også

Hva får ungdommen til å flytte hjem igjen? Jobb, bolig og relasjoner