Gir 60 000 til smårovvilt-prosjekt

- Artene det bør fokuseres på i et prosjekt som dette er rødrev, mår og kråkefugl, skriver Ingelin Noresjø, fylkesråd for næring.

- Artene det bør fokuseres på i et prosjekt som dette er rødrev, mår og kråkefugl, skriver Ingelin Noresjø, fylkesråd for næring. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Fylkeskommunen har besluttet å gi inntil 60 000 kroner i tilskudd til gjennomføring av prosjektet Smårrovvilt i Salten.

Prosjekt Utmark og Salten Viltforvaltningsråd satte i 2016 i gang et treårig prosjekt med mål om å effektivisere jakt og fangst på smårovvilt i Salten.

Tiltak ble satt i gang i januar 2017. Nå går prosjektet inn i sitt tredje driftsår. Målet er at jakttrykket skal dreies fra tradisjonelle jaktbare arter som rype og hare til også å omfatte smårovvilt. Målet er også å øke kunnskapen og interessen rundt jakt på smårovvilt.

I løpet av våren er det aktuelt å sette i verk tiltak som utplasseirng av båser og åtebuer. Det videre arbeidet ønskes utført i samarbeid med kommunene i Salten, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Nordland Bondelag og Statskog.

- En stor bestand av smårovvilt kan gå hardt ut over skogfuglbestanden, i tillegg til at mange lam og killinger blir tatt. En bedre forvaltning/bestandsregulering av smårovvilt kan dermed ha positiv effekt på en rekke andre viltarter, skriver Ingelin Noresjø, fylkesråd for næring, i beslutningsdokumentet.

- Prosjektet føyer seg inn i rekken av annet prosjektorientert arbeid på landsbasis som de senere år har blitt igangsatt for nettopp å øke interessen for jakt og fangst på smårovvilt. Artene det bør fokuseres på i et prosjekt som dette er rødrev, mår og kråkefugl.

Artikkeltags