(iFinnmark): Det var to F-16 jagerfly fra Bodø flystasjon som brøt lydmuren over Lakselv. Fra Forsvaret Operative Hovedkvarter (FOH) fortelles det at flyene var på vei for å møte russiske militærfly.

– De to norske jagerflyene var på vei for å identifiserer russiske militærfly, forklarer oberstløytnant Ivar Moen, kommunikasjonssjef ved FOH.

Så langt i 2019 har dette vært en nærmest ukentlig affære.

– Vi har sett en økning i den aktiviteten nå, helt klart. Tallene for 2018 er høyere enn tidligere år, noe som har sammenheng med NATO-øvelsen i fjor. Så langt i 2019 har vi også hatt mange oppdrag, og vi kommer i hvert fall til å ligge an til tilsvarende, og kanskje enda høyere tall, enn i fjor, forteller Moen.

Så mange ganger har jagerflyene i Bodø rykket ut til russiske militærfly

På spørsmål om hva slags type russiske fly de norske jagerne skal ut og møte denne gangen, kan ikke Moen si noe om det.

– På generell basis er det hele spekteret av flytyper, både jagerfly, maritime patruljer og bombefly, vi identifiserer ut ifra Kola, forklare Moen.

Fulgte reglene

At et fly «bryter lydmuren» betyr det at flyet akselererer fra en hastighet under lydens hastighet til en hastighet over lydens hastighet. I tørr luft er denne 344 m/s (1238 km/t).

Det ble dog ikke rapportert om noen som opplevde det samme som Ørjan Nicolaisen fra Lakselv da han i 2012 måtte starte dagen med husvask. For både konjakkflaska, blomstervaser, bilder og glass fikk hard medfart etter jagerfly brøt lydmuren på 32.000 fot.

Regelverket sier at fly ikke får bryte lydmuren over norsk fastland med mindre de flyr høyere enn 30.000 fot. Moen forsikrer at alle reglene ble fulgt også denne gangen.

– Pilotene ønsket å komme hurtig fram og spurte om godkjenning til å fly hurtigere enn lydmuren. Den godkjenningen fikk de, så all flyging er i henhold til reglene fastslår Ivar Moen avslutningsvis. .