Gå til sidens hovedinnhold

JA til statlige arbeidsplasser i hele landet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tiden hvor statlige arbeidsplasser er knyttet opp til en bygning i Oslo med rådyr husleie er forbi. For flere statlige stillinger har det ingen betydning hvor tjenesten utføres. Statlige arbeidsplasser må lyses ut med arbeidssted Norge, og man skal kunne ta med arbeidsplassen sin ut av Oslo. For vi trenger flere statlige distriktsarbeidsplasser!

Vår største utfordring framover er den nedadgående befolkningstrenden i Nordland. Skal vi snu denne må vi skape mer og tiltrekke yngre og kvalifisert arbeidskraft. Det viktigste vi gjør er å skape flere private jobber i distriktene med en næringsvennlig politikk, og å inkludere flere inn i arbeidslivet.

Med koronapandemien har bruk av teknologi i offentlig sektor endret seg. Arbeidshverdagen kommer aldri til å bli den samme igjen, i alle fall ikke for hjemmekontoristene, som det er mange av i staten. Vi kan ikke late som at jobben ikke ble gjort unna på hjemmekontoret, selv om kollegaen ikke satt på sidekontoret eller sjefen oppholdt seg i en annen del av byen. Vi har opplevd at geografiske avstander oppheves av ny teknologi.

Selv om hjemmekontoret har sine klare begrensninger og utfordringer, så ser vi også store muligheter. Muligheten til å bo der man vil, spare reisevei, innrette livet mer slik det passer en, leve tettere på familie, natur og lokalsamfunn.

Derfor foreslår Nordland Høyre at staten som arbeidsgiver skal, så langt det lar seg gjøre, la arbeidstakeren selv bestemme bosted. Samtidig skal vi finne gode løsninger som ivaretar trivsel, inkludering og det sosiale fellesskapet som jobben gir, selv om man sitter på ulike steder. Vi ønsker å bygge videre på regjeringens «statens hus»-prosjekter, som blant annet foregår i Narvik. Hvor man blant annet ser på løsninger i form av en «hub» for desentraliserte jobber hvor kollegaer iblant kan møtes.

Solberg-regjeringen har flyttet over 2000 statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Det synes å være bred enighet om dette. Uansett farge på regjeringen etter valget vil nok utflyttingen fortsette. Forslaget som Nordland Høyre foreslår, er mer radikalt. Når arbeidssted oppheves helt for titusenvis av statlige arbeidsplasser, vil det gi dyptgripende endringer for bosetningsmønster, byplanlegging, og økt valgfrihet for den enkelte familie. Det vil oppleves som et før og et etter, for en slik politikk.

Høyres distriktspolitikk er å gi folk i distriktene mer muligheter. Vi skaper mange flere private, framtidsrettede jobber i distriktene, bygger ut 5G i rekordtempo, og bygger dobbelt så mye vei som forrige regjering. Men vi trenger også flere statlige jobber i distriktene. Det aller viktigste er at vi har noe å leve av der vi ønsker å bo.

Kommentarer til denne saken