Hvor ble det av det medmenneskelige KrF? Bente Haukås skriver i Avisa Nordland 19. februar negativt om rusreformen. Ja takk til rusreform, sier jeg og Grønn Ungdom. Haukås bommer også grovt i måten hun argumenterer på.

Forbud redder ikke liv. Det tar liv. Hvorfor er det så vanskelig for partier som KrF å innse at politikken deres får dødelige konsekvenser? Nesten 300 mennesker dør hvert år på grunn av denne politikken i Norge. Det er et høyt tall sammenlignet med andre land i Nord-Europa.

Haukås skriver at hun er bekymret for at avkriminalisering sender signal til barn og unge om at narkotika ikke er skadelig. Hun fortsetter i innlegget med å spre merkelige påstander om at en politisk diskusjon om ruspolitikk får ungdom til å ruse seg. Det må være lov å peke på de mange negative konsekvensene ved å straffe bruk av lettere rusmidler.

Det finnes ikke grunnlag for å hevde at det i seg selv vil føre til at flere ungdommer ruser seg. Tvert imot: Med utgangspunkt i forskning på feltet skriver rusreformutvalget at det må «kunne sies å hefte en sterk tvil ved påstanden om at straffebud mot bruk av narkotika og tilhørende befatning med narkotika til egen bruk har en påviselig selvstendig preventiv virkning.»

I stedet for å lytte til vitenskap og se hvilke konsekvenser politikken til KrF gir, står man på sitt og argumenterer med moralske verdier. Det er også urovekkende at Bente Haukås i sitt debattinnlegg forsøker å stanse en debatt om avkriminalisering ved å stemple selve debatten som farlig.

MDG har i tiår stått stødig på vitenskapen og medmenneskeligheten, og jobbet for en mer human ruspolitikk. Vi har vært kritiske til norsk ruspolitikk i flere tiår og var tidlig ute med å løfte debatten om de negative sosiale og helsemessige konsekvensene av å fokusere på straff framfor helsehjelp. Vi vil fjerne straff for bruk og besittelse av brukerdoser, og i stedet satse på skadereduksjon og individuelt tilpassa helsetilbud for rusavhengige.

Stortingsrepresentant for MDG Une Bastholm la i 2017 fram et omfattende forslag om «en rusreform for å sikre skadeforebygging og individuell helsehjelp til rusavhengige». Forslaget ble nedstemt den gangen, men nå har regjeringen lagt fram et forslag til rusreform som tar oss mange steg i riktig retning.

Norge har altså akkurat tatt et stort steg videre i å gi rusavhengige et verdig liv, men vi mangler et stortingsflertall. Aller helst vil jeg at KrF skal snu i saken, og støtte rusreformen. Et minimum må være at KrF bidrar til at vi kan ha en ordentlig debatt der forskning veier tyngre enn fordommer.