På Helligvær er det lokale initiativ til å komme i gang med en ny lokalitet for torsk og en for laks.

Bodø Høyre støtter disse lokale initiativene og vil reservere mer sjøareal til dette. For oss er det viktig å støtte opp om økt virksomhet på Helligvær fordi vi ønsker livskraftige utkanter i Bodø og mer bærekraftig matproduksjon.

Før en ny lokalitet kan tas i bruk til havbruk skal den igjennom en meget grundig prosess med omfattende miljøundersøkelser. Når Bodø SV sier nei til mer havbruk i Helligvær foregriper de den grundige miljøvurderingen som disse lokalitetene skal gjennomgå. En økende verdensbefolkning trenger mer mat og en verden i klimaendring trenger også mer klimavennlig mat som sjømaten er.

Bodø SV sier nei til livskraftige distrikter i Bodø og sier nei til mer klimavennlig mat.