Store gavepakker hører jula til. Bortsett fra i 2020/2021.

Regjeringen sendte i forrige uke statssekretær Ingelin Noresjø på signingsferd i hjemfylket Nordland. Gedigne pakker ble utdelt til nordlendingene:

– Nye tunneler på E6 gjennom Sørfold

– Ny og kortere E10 til Vesterålen

– Ny flyplass i Bodø

– Ny flyplass på Mo

– Fiskerihavner på Værøy og Røst

17 trange tunneler har vært en vedvarende hodepine for personbiler og trailersjåfører mellom Fauske og Hamarøy i lang tid. Nå skal de bort – i stedet kommer to lange bruer og mye mer trafikksikre, men lange tunneler.

På E10 fra Tjeldsundet og inn i Vesterålen skal lang og svingete vei erstattes av rettlinjet vei gjennom tunneler i flere fjellpartier. Virkningene blir en betydelig innkorting av reisetiden og mer trafikksikker vei.

I Bodø flyttes en nedslitt flyplass to km sørøstover. Det frigjør plass for «ny by» som kan planlegges og bygges opp fra «jomfruelig» mark. To fluer i en smekk.

På Mo foreslås bygget en større flyplass på fjellet øst for byen. Hensikten er å åpne for trafikk med større fly som trenger lange rullebaner.

Fiskerihavnene på Værøy og Røst vurderes å være for små for dagens fiskefartøyer. Større havneområder menes å gi en sikrere ferdsel ut og inn av havnene. Når det gjelder fylkesveiene fra oppdrettsanleggene til E-6 og E10 blir det Nordland fylkeskommunes ansvar å ruste disse opp til høvelig standard.

I sum betyr Regjeringens forslag en gigantisk satsing på samferdsel i Nordland for årene 2022–2033. Selv om forslagene ikke er offisielt prissatt, er det sannsynlig at de kan ligge i størrelsesorden 40 milliarder kroner.

Men det blir sikkert vanskelig å få fullt gjennomslag for alle satsingene i Nordland. Forutsigbar motstand fra Tromsø kan kanskje dempes ved å «bytte» unødvendige havneinvesteringer koblet til ny flyplass i Bodø med politisk og verbal støtte til ny innfartsåre til Tromsø?

Parallelt med forslaget til denne formidable opprustningen i Nordland sier samferdselsminister Knut Arild Hareide at planlagte Intercity-tog mellom Oslo og hhv. Lillehammer, Halden og Skien vil bli kraftig redusert. Opprinnelig skulle det anlegges dobbeltspor på alle strekningene. Nå foreslås ambisjonene redusert til ..."nesten til Hamar, nesten til Fredrikstad og nesten til Tønsberg». Rasering av verdifull gammel byarkitektur for å skaffe traseer til hurtigtog blir dermed stoppet i mange byer. Hovedgrunnen til innkortingene er trolig de formidable overskridelsene hittil i prosjektene.

Mye tyder på at det er sammenheng mellom storsatsingen i Nordland og «nedtrekkene» på Østlandet. Full Intercity-satsing på Østlandet vil i penger langt overskride prosjektene i Nordland. Regjeringen oppfyller dermed to mål: Stor og viktig politisk satsing i distriktsfylket Nordland mens det settes bom for «togsprekkene» på Østlandet. Sikkert et nyttig poeng å ha med seg i valgkampen! Samtidig oppfylles en klar forutsetning i den økonomiske politikken: Offentlige utgifter skal reduseres i årene framover.

Slike dramatiske regjeringsutspill vil føre til harde politiske dragkamper både i år og tiden framover. Lokalpolitikere og organisasjonene vil «oversvømme» Stortinget når NTP'en legges fram senere i mars. Slik blir det også i Stortinget i NTP-debatten i juni og under valgkampen i høst.

Et annet viktig politisk og økonomisk grep er at Regjeringen foreslår at selskapet Nye veier skal få byggeoppdrag som Statens vegvesen og Bane NOR tidligere har hatt monopol på. Hensikten har vært å redusere de store overskridelsene statens egne selskaper er kjent for. I stedet vil altså Regjeringen at Nye veier skal følge opp behovet for ytterligere å effektivisere vei- og toganleggsdriften.