26. september er Den internasjonale FN-dagen for total avskaffelse av atomvåpen, og vi har et lokalvalg friskt i minne. Jeg griper dagen til å koble disse to tingene sammen, for by- og lokalpolitikk handler om en rekke ulike problemstillinger som er viktige for samfunnet vårt. Noen lokale avgjørelser kan også påvirke nasjonal og internasjonal politikk.

De siste årene har vi sett en urovekkende utvikling globalt vedrørende verdens farligste masseødeleggelsesvåpen: atomvåpen. Viktige internasjonale avtaler som har sikret nedrustning og forhindret spredning av slike våpen, som Iran-avtalen og INF-avtalen, har opphørt. Samtidig ser vi at atomvåpenstatene moderniserer sine arsenaler, ved kvalitativ opprustning i strid med eksisterende traktater - som Ikkespredningsavtalen (NPT)

Tross denne skremmende utviklingen har grasrota gjort viktige fremskritt i kampen for en verden fri for atomvåpen! I 2017 vedtok majoriteten av verdens land en FN-traktat som forbyr atomvåpen på lik linje med alle andre masseødeleggelsesvåpen. Denne vil tre i kraft når 50 stater har signert og ratifisert forbudet. Per nå har 70 stater signert traktaten, og 26 av disse har også ratifisert. Det betyr at avtalen trolig vil tre i kraft allerede i 2020.

Dessverre har Norge så langt gått imot FN-flertallet. Med «ICAN Cities Appeal» kan norske byer og lokalsamfunn bidra til å øke presset på at nasjonale myndigheter må tiltre forbudet. «ICAN Cities Appeal» er en internasjonal koalisjon av lokalsamfunn og byer. Fordi byer er hovedmål for bruk av atomvåpen har lokale myndigheter et særskilt ansvar for å markere motstand mot atomvåpens betydning i Norges sikkerhetspolitikk!

Bodø er én av 16 norske kommuner som har signert ICAN Cities Appeal, og det er ingen grunn for at flere kommuner ikke skal signere. Vi blir sikrere i verden med nedrustningsavtaler og redusert spenning.