Ivars gigantprosjekt skrotet av politikerne: – Ute på ville veier

Grunneier Ivar Leifseth hadde planene klare for prosjektet Heia Vest, men det politiske flertallet var ikke så begeistret.