For to tusen år tilbake​, var renovasjon en svært viktig sak i det gamle Roma, og ved et spesielt høve fant keiseren på at han ville proklamere en fest for stadens viktigste person, og innbød derfor flere prominenser til bankett. Senatorer og andre notabiliteter møtte opp, og samtlige hadde nok et aspekt om å bli den hederskronte. Men akk - han som ble valgt, hadde ikke møtt opp engang, for han var simpelthen ingen annen enn basen for renovasjonen i byen (noe som ikke var en ettertraktet beskjeftigelse den gang!). De mumlende eder fra de desillusjonert herrer som drog hjem efter forsmedelsen, hopper vi over, og går videre til presens:

Renovasjon, i dette kasus ment søppeltømming, er ikke mindre viktig i dag, og heldigvis slipper man å slenge alt ubrukelig fra husholdningen på sjøen eller i høyst private dunger i skog og utmark (selv om det fremdeles blir gjort). Her ute i Salten, er det IRIS som ordner opp, og det burde være bra! Ikke desto mindre ser man stadig vekk eksempler på at firmaets fotsoldater ikke helt tar oppgaven på den mest pertentlige måte. Et par detaljer: IRIS anmoder abonnentene om at søppeldunker og -sekker bør plasseres grytidlig ute, noe som for mange betyr at emballasjen må plasseres allerede dagen i forveien. Dette innebærer for plastsøppelsekkenes del at de blir flerret opp av katter og/eller kråker, slik at plasten blir spredt for alle vinder - i ordets fulle mening. De transparente og svært tynne plastsekkene er kort sagt upraktiske. Så kommer de tilfelle der dunkene for glass og metall blir tømt på slurvet vis; både flasker og bokser kan ligge igjen på bakken efter tømming, og dunken finner man slengt avsted. Her om dagen ble én av to dunker for restavfall stående utømt igjen, og i tillegg plassert midt i et veikryss. En telefonisk klage til IRIS, avstedkom et løfte om at vedkommende abonnent skulle få en telefonbeskjed om saken, noe som ikke skjedde. To mailer om samme sak, er fremdeles ikke besvart.

At renovasjonen i Salten prismessig er kalkulert nokså høyt, er én ting - verre er det at håndteringen av avfallet hyppig blir slurvet utført. Gudene må vite hva som egentlig skjer under den videre manipulering av den enorme mengde avfall som kommer innom anleggene. De farverike brosjyrene IRISNYTT som kommer til kundene hvert år, burde helst ikke være kun en staffasje for en ikke helt gedigen bedrift.