Bodøselskapet åpner lokaler i Stavanger: ‒ Etableringen er en naturlig utvikling

Fagsjef Robert Tarasz i Mivanor er traineen som revolusjonerte deler av norsk avfallsbransje med sin renseløsning av sigevannet fra deponiet. Nå flytter han til Stavanger der selskapet åpner sitt første avdelingskontor. Det er ingen tilfeldighet at det skjer i sør.

Fagsjef Robert Tarasz i Mivanor er traineen som revolusjonerte deler av norsk avfallsbransje med sin renseløsning av sigevannet fra deponiet. Nå flytter han til Stavanger der selskapet åpner sitt første avdelingskontor. Det er ingen tilfeldighet at det skjer i sør.

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Mivanor fikk både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet med sin rensemetode av sigevann fra deponi. Nå etablerer selskapet seg i Stavanger for å styrke satsingen i sør.

Det skriver Mivanor AS i en pressemelding.

Mivanor AS er eid av Iris Salten.

De siste årene har vært helt eventyrlige for selskapet Mivanor, som har revolusjonert avfallsbransjen med sine rensemetoder. Nå flytter sivilingeniør Robert Tarasz med familien til Stavanger for å sikre etableringen i Rogaland.

For Mivanor betyr etableringen i Stavanger at selskapet kommer nærmere et større marked med de muligheter det gir både i form av vekst og samarbeid.

NATURLIG UTVIKLING

‒ Vi har et langt større marked i Sør-Norge enn i nord. Etableringen i Stavanger er en naturlig utvikling av Mivanor, forteller daglig leder Fredrik Korpe.

 Fra Stavanger vil Tarasz styre flere etablerte anlegg, drive markedsarbeid og småskalaforsøk fra eget laboratorium. For rensemetoden til Mivanor egner seg ikke bare til sigevann fra deponier, men det meste av industriell vannrensing og utslipp fra oppdrettsnæringen og notbøterier.

ENKEL OG UNIK

Metoden til Mivanor tar ut 80 prosent av alt fosfor, som er en nøkkelparameter for et godt resultat. Fra avfallsdeponier er det mye tungmetaller som bly, kobber, arsen, sink, kadmium og andre stoffer som følger sigevannet.

 ‒ Vår metode viser svært gode resultater for å fjerne disse stoffene fra vannet. Renseløsningen er like enkel som den er unik, sier Robert Tarasz ivrig.

VANT INNOVASJONSPRIS

Det var nemlig Robert selv som kom fram til rensemetoden. Han og kona Jana flyttet til Bodø i 2010, der han fikk seg jobb som trainee i Iris Produksjon. Han skulle utvikle en rasjonell og effektiv rensing av sigevannet til avfallsdeponiet.
 

Mange våkenetter senere kom Robert Tarasz opp med en ny måte å tilsette jernholdig pulver til sigevannet etter at kjemikalier hadde fått metallene til å klumpe seg sammen. Dermed kunne han ta ut tungmetallene i vannet ved hjelp av magnetisme. Det ble en suksess. I 2015 fikk Iris og Robert Tarasz Avfall Norges Innovasjonspris for nyvinningen.

Dermed begynte ballen å rulle. Mivanor, som er satt sammen av ordene miljø, vann og nord, ble etablert med det formål å selge renseløsninger og renseanlegg for industrielt avløpsvann.

Mivanor har levert renseanlegg for avfallsbransjen til Iris på Vikan, til Sortland, Narvik, Mo i Rana og Vormsund. I tillegg har Bøteriet i Steigen og Salten Smolt på Rognan kjøpt løsningen. Også Nofirs anlegg i Litauen skal etablere renseanlegg fra Mivanor for vasking av innsamlet oppdrettsnøter før de går videre til gjenbruk.

RASK VEKST

I dag har selskapet fem ingeniører med stor kompetanse. Innen 2020 vil staben være doblet.

Før året er omme regner daglig leder Fredrik Korpe med at nye kontrakter er underskrevet både i nord og sør. Han legger heller ikke skjul på at rensemetoden som Mivanor har utviklet har et internasjonalt marked.

 ‒ Vi er først og fremst opptatt av vekst lokalt og nasjonalt, men den renseløsningen vi har utviklet gir også muligheter til satsing internasjonalt. I en slik satsing kan vår avdeling i Stavanger bli viktig, sier Korpe

Selv om traineen som revolusjonert deler av norsk avfallsbransje drar sørover, er Robert ikke tapt for Mivanor.

 ‒ Nei på ingen måte. Mye har skjedd siden vi etablerte prototypen på Vikan. Nå starter en ny epoke med å utvikle Mivanor videre. Det ser jeg fram til, sier Robert.

Et Iris-selskap

Det startet med en trainee fra Tyskland som aldri ga opp med å finne en egnet metode for å rense sigevannet fra deponiet til Iris på Vikan.

Metoden viste seg å være så god at Iris Salten bestemte seg for å etablere et eget kommersielt selskap, Mivanor, for levering av renseløsninger for industrielt avløpsvann. I tillegg til nøkkelferdige løsninger, leverer Mivanor også konsulenttjenester.

Mivanor er 100 prosent eid av Iris Salten IKS. Selskapet forhandler nå med flere ulike bedrifter som skal etablere renseløsninger i nær framtid.

Mivanor har i dag fem ansatte, alle ingeniører. Innen 2020 vil staben være doblet.

Artikkeltags