Konkurs rammer 13 ansatte - slik påvirkes du

Av

Avfalls-innsamler konkurs, Iris tar selv over i distriktet.