Iris Salten IKS (interkommunalt selskap) er etablert av de 9 kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Disse 9 kommunene har delegert noe av forurensningslovens pålegg ovenfor kommunene for innsamling av husholdningsavfall til Iris.

Iris Salten IKS pålegger fastboende i grisgrendte strøk av Salten tvungen renovasjon, men Iris vil ikke hente husholdningsavfallet fra deres avkjørsel mot offentlig vei fordi de mener at kommunal vei ikke innfrir kvalitetskravet som IRIS og de 9 kommunene selv har fastsatt.

Parodien fullbyrdes ved at Iris nå jobber aktivt for at samme maktovergrep innen kort tid skal innføres ovenfor eiere av hytter i grisgrendte strøk i Salten. Intensjonen er å innføre tvungen renovasjon for hytter, trolig helt uavhengig av hvor mye hytta brukes hvert år, og trolig uavhengig av hvorvidt den kommunale veien forbi hytta tilfredsstiller den veistandarden som Iris og de 9 kommunene selv har satt.

Iris og de 9 kommunene mener at de fastboende, og hytteeiere, i grisgrendte strøk i Salten skal straffes fordi de 9 kommunene ikke har oppgradert sin kommunale vei som går forbi eiendommen til de fastboende, og hytteeierne. De mener trolig at dersom husholdningsavfallet skal hentes fra eiendommens avkjørsel, så må de fastboende, og hytteeiere, selv oppgradere den kommunale veien.

I vårt tilfelle var pålegget fra Iris at vi skulle trille våre søppelbokser 500 meter fra vår avkjørsel og frem til den oppsamlingsplassen som Iris hadde valgt, dvs. totalt 1 kilometer fram og tilbake ved hver tømming. Dette skulle vi gjøre som fastboende i Nord-Norge til alle årstider og i all slags vær. Barn forstår at dette er galskap, men det gjør ikke Iris.

Iris og de 9 kommunene synes at denne ideen er så bra at de skryter av at dette skjer mange andre steder i Salten, og endatil i andre deler av Norge. Og om ikke det var nok, så mener også leder og medlemmer i Interkommunalt Klageorgan at dette er en god idé, og støtter Iris når en sender klage på slike vedtak. Hva skal en si om et slikt intellektnivå innenfor det offentlige som avsløres i denne saken?

Men administrerende direktør for Iris, Bjørn Ove Moum, styres leder Trud Berg og de øvrige 6 styremedlemmene, medlemmene av Interkommunalt Klageorgan for Iris, Gisle Hansen, Fredric Persson og Mette Bjørnvik, ordførerne og øvrige politikere i de 9 kommunene, og kommunedirektører og øvrige kommunale ledere i de 9 kommunene, er ikke i stand til, eller er arrogant nok til å ignorere, å legge fram dokumentasjon og bevis på at Iris og kommunene innehar lovlig hjemmel til å pålegge fastboende til å trille sine søppelbokser bort fra egen avkjørsel, når den kommunale veien ikke holder tilfredsstillende kvalitet.

Jeg utfordrer derfor igjen alle disse kommunale lederpersonene til å kunngjøre teksten i den paragrafen i forurensningslov og tilhørende forskrifter, inklusiv OTP og NOU, som de mener gir Iris og de 9 kommunene hjemmel til å utøve dette maktovergrepet ovenfor kommunens fastboende, sammen med nødvendig utfyllende begrunnelser for at de paragrafene gir en lovlig hjemmel.

Jeg er flau over at Statsforvalteren i Nordland ikke tar tak i en så graverende sak som dette.