Søndag 25. august inviteres det tradisjonen tro til skandsegudstjeneste på Nyholms Skandse.

Friluftsgudstjenesten starter klokken 14:00 og Skandsens egen «garnisonsprest», Odd Eidner, vil forrette. I tillegg vil mannskaper fra Compagniet stille og vise rundt på skandseanlegget før og etter selve gudstjenesten.

Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe i Tors Hall. Det opplyses også om at hvis værgudene ikke er med, vil også selve gudstjenesten bli gjennomført der.