Sjefen for Luftforsvaret ønsker å markere dette med et seminar i kulturhuset Stormen onsdag 10. november 2021.

Dette for å anerkjenne personellet ved avdelingen som nå skal legges ned, samt markere nedleggelsen på en høytidelig og verdig måte. Alle nåværende ansatte ved Luftforsvarets base Bodø er invitert til å delta, samt noen spesielt inviterte gjester. Øvrige billetter ønsker Luftforsvaret blir gjort tilgjengelig for byens befolkning, og øvrige interesserte, opplyser Luftforsvaret.

Seminarprogrammet vil forsøke å belyse den rollen Bodø flystasjon og F-16-systemet har hatt for både Luftforsvaret, lokalsamfunnet og for Norge og NATO, fra stasjonen ble grunnlagt på 1950-tallet og frem til i dag.

De inviterte foredragsholderne er anerkjente ressurspersoner som har solid kunnskap om temaene, og som har lang erfaring med formidling av kunnskap og historie. I tillegg vil det være innslag fra både sjefen i Luftforsvaret, nestkommanderende ved Forsvarets operative hovedkvarter og ordføreren i Bodø kommune.

Musikalske innslag vil være ved Luftforsvarets musikkorps, som er et av fem profesjonelle militærkorps i Forsvarets musikk. Disse musikkorpsene har en sentral funksjon som kulturbærere for Forsvaret og bidrar i ulike sammenhenger som en brobygger mellom Forsvaret og det sivile samfunnet, og anses for å inneha et høyt kvalitetsnivå på sine konserter og ulike opptredener, skriver Luftforsvaret.

Det vil i tillegg bli vist en video med F-16 som tema, og som seg hør og bør ser vi for oss et par overraskelser som vi håper publikum kommer til å sette pris på, melder Luftforsvaret.