Det er uvanlig i Norge, men en rekke utenlandske produsenter bruker giftige, kjemiske flammehemmere i møbler og tekstiler til hjemmet.

– Vi må få et EU-regelverk som forbyr slike potensielt dødelige gifter, mener designindustrien i Norsk Industri.

– Disse kjemiske flammehemmerne er ren gift. De er svært skadelig for både helse og miljø. Likevel er giftene akseptert i flere EU-land, sier Egil Sundet, bransjesjef for Designindustrien i Norsk Industri i ei pressemelding.

Flammehemmere skal i utgangspunktet gjøre produktene mindre brennbare. Problemet er at det er lite som tyder på at de faktisk virker.

Men det stopper ikke der. Kjemikalene som brukes har også mange negative helseeffekter. Bare å oppholde seg i rom med møbler behandlet med flammehemmere kan blant annet øke kreftfaren, redusere fruktbarheten hos kvinner og gi barn lavere fødselsvekt, redusert evne til oppmerksomhet, utfordringer med motorikk og koordinasjon og lavere IQ, opplyser bransje- og serviceforeningen.

– Vi kan ikke akseptere at folk blir forgiftet av sin egen sofa! Eller gardinene i stua. Kjemikalene gir alvorlige helseskader, og brytes ikke ned. Har du først hatt et møbel i hjemmet ditt som er behandlet vil vi kunne måle rester av kjemikalene i lang tid, sier Sundet.


I tillegg til å være dødelig giftige, fører også de kjemiske flammehemmerne til at produktene etter sin levetid må deponeres som farlig avfall for å unngå skader på dyr, mennesker og miljø.

Giftkamp

Rundt 60 000 nordmenn jobber i ferdigvareindustrien, som omsetter for over 120 milliarder kroner i året.

Både helse- og miljøaspektet er blitt kjennetegn for norsk møbelproduksjon.

– I Norge har vi lang tradisjon for å lage rene og naturlige kvalitetsmøbler som selges på det internasjonale markedet. Et regelverk der norske bedrifter tvinges til å bruke giftige kjemikalier vil ødelegge norsk ferdigvareindustri, forteller Egil Sundet.

Norsk møbelindustri leder nå an i et europeisk initiativ for å få slutt på bruken av flammehemmende kjemikalier i møbler. Tidligere i høst møtte møbelindustrien, sammen med helse- og miljøorganisasjoner, brannmenn og fagforeninger, europeiske beslutningstakere i Brussel.

– Frem til et forbud er på plass vil jeg anbefale folk å spørre i butikken om produktene er behandlet med flammehemmende kjemikalier, slik at vi unngår gift i hjemmene våre, oppfordrer Sundet.