Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre legger ikke fingrene imellom når han beskriver europeiske lands håndtering av migrasjonskrisen. 

– De fleste som søker asyl i dag må ta seg farefullt over fjell og hav for å komme til en landegrense langt mot nord. De er ofte i hendene på kyniske menneskesmuglere. Det er ikke de svakeste som når fram. Byrdene ved mottak av asylsøkere er også svært ujevnt fordelt, sier Støre i et nyhetsbrev lørdag, og slår fast:

– Det europeiske samarbeidet er usolidarisk og mangelfullt. Vår viktigste innsats for mennesker på flukt kan aldri bli å ta dem imot i Norge. Det er ikke bærekraftig. Det er heller ikke solidarisk.

Ifølge Ap-lederen har partiets nye innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani sagt det de aller fleste ser, nemlig at dagens asyl- og flyktningpolitikk i Europa truer selve asylinstituttet.

Støre understreker at Aps politikk på området skal være streng, rettferdig og human, men stiller deretter spørsmål om dagens praksis er rettferdig og human.

Ap-lederens utspill kommer etter et par uker med heftig debatt om partiets asyl- og innvandringspolitikk, en diskusjon Gharahkhani har gått i bresjen for.

– Vi har til tider veket unna spørsmål om innvandring for ikke å diskutere på Frps premisser, som nettopp har innvandring som sin viktigste sak. Det har vært en gal strategi, slår Støre fast.

Partilederen sier videre at Ap trenger «en ærlig gjennomgåelse, også der meningene er delte».