Bane NOR melder i ei pressemelding at det skal gjøres en rekke utbedringer på Nordlandsbanen, helt fra Trondheim i sør, til Bodø i nord. Dermed vil en rekke avganger mellom 27. og 30. september berøres, enten ved at hele avgangen innstilles, eller deler av avgangen gjøres ved alternativ transport.

Her er avgangene som blir berørt:

Natten 27–28. september:

Nattog fra Bodø til Trondheim S natten fredag-lørdag 27-28/9 innstilles fra Steinkjer til

Trondheim S. Alternativ transport kjøres.

Lørdag 28. september:

Alle tog mellom Trondheim S og Storlien/Steinkjer/Mo i Rana/Bodø innstilles. Alternativ

transport kjøres.

Søndag 29. september:

Alle tog mellom Trondheim S og Storlien/Steinkjer/Mo i Rana/Bodø innstilles. Alternativ

transport kjøres.

Natten 29–30. september:

Nattog fra Trondheim S til Bodø natten søndag-mandag 29-30/9 innstilles fra Trondheim S til

Steinkjer. Fra Steinkjer kjøres nattoget for ordinært. Alternativ transport kjøres.

Følgende utbedringer skjer i Nordland fylke:

  • Flere typer arbeid mellom Namsskogan og Majavatn; her settes det inn såkalte skinne-vei-maskiner for å jobbe med dreneringstiltak. Både skråninger og grøfter vil bli gått over og rensket. Videre skal det fløtes fiber langs jernbanesporet.
  • På Eiterstraum stasjon skal det settes opp reingjerde i det store viltgjerde-prosjektet samtidig som det også byttes drivmaskiner i to sporveksler.
  • Ved Mosjøen stasjon skal pukken få et løft samtidig som det byttes sviller i sørenden av stasjonen, mens det i Mo i Rana jobbes med pukken rundt to sporveksler før man jobber seg sørover til Mosjøen på et åtte timer langt skift.
  • I 23 timer blir det rensking av stikkrenner før høststormene virkelig setter inn mellom Mosjøen og Drevvatn. Ved Skamdalselva bru mellom Bjerka og Drevvatn skal det både skiftes ut og forlenges kantdragere, det legges inn nye gangbanekonsoller, gangbaner og rekkverk.
  • Også mellom Ørtfjell og Mo i Rana benyttes bruddhelgen til flere typer innsats: Rørtraseen pusses og utbedres, det skal monteres nye rister over vanntunneler, en pakkmaskin kjører for fullt også tar man årlige kontroller på strekningen.
  • På oppløpssiden mellom Fauske og Bodø skal Sommerli og Mjønes planoverganger utbedres, to bruer skal gås over – det er ved Nordvika og Straumsnes – over én kilometer skinner byttes. Også her skal det skjøtes fibre langs jernbanesporet.