Samferdselsutvalget i Norsk Arbeidsmandsforbund Avdeling 4 er veldig fornøyd med at det er kommet midler til blant annet Hålogalandsveien, ny flyplass, ny bydel Bodø, ny flyplass Mo i Rana og E6 Borkamo- Sørelva. Men dessverre registrerer vi at prosjektet ved E6 Megården -Mørsvikbotn er utsatt.

Pr d.d. er det flere av disse tunnelene som ikke er godkjente.

Trafikkmengden gjennom tunnelene er tidvis veldig stor til og fra industrien, blant annet fra bedriften The Quartz Corp. Disse transporterer og frakter alt fra flussyre til klorgass. I dag kjøres det 4000 vogntog til og fra bare The Quartz Corp, og det planlegges en dobling av produksjonen i nær fremtid, som vil tilsvare 8000 vogntog.

Også fra laksenæringen i Steigen transporteres det daglig store vogntog med laks. Cermaq sender cirka 3250 vogntog årlig ut fra Steigen.

Polar Quality har cirka 5–10 vogntog ukentlig over samme strekning, og med mange flere aktører.

Etter hvert som konsesjoner øker, vil nok dette tallet bare øke i takt med regjeringens visjon om 30–50 % økning i sjømatproduksjon/eksport

I tillegg kommer alle store vogntog fra Lofoten, Ofoten og Vesterålen med hvitfisk og laks. Alt av ADR transport, sprengstoff, gass og andre kjemikalier.

Dette skaper store utfordringer langs E6 Megården – Mørsvikbotn.

Vi er kritiske til at E6 Megården – Mørsvikbotn er tatt ut og utsatt i budsjettforhandlingen, vi mener det vil være uansvarlig å vente lenger.

Vi vet at det skjer ulykker og nesten ulykker flere ganger hvert år, både i selve tunnelene og den ellers så utfordrende kurvaturen på veien.

Det har ifølge Avisa Nordland vært opplyst at veien har blitt stengt mer enn 55 ganger over en time i løpet av de siste 4 årene. Det er stopp i tunnelene hver eneste dag når større kjøretøy møtes, og det er bare et tidsspørsmål før det skjer en større ulykke med et katastrofalt resultat.

Vi har en samfunnsviktig industri her som MÅ kjøre denne veistrekningen daglig, og denne industrien er viktig for både regionen og hele Norge. Dette er vår hoved ferdselsåre gjennom landet, og en omkjøring via Sverige vil tilsvare cirka 8 til 17 timer i mer tid og kjøring. Med tanke på hvordan verden ser ut nå, så vil vi påstå at det samfunnskritisk om veien skulle bli stengt over lengre tid–og dette er ikke noe vi kan akseptere uten å si ifra.