Gå til sidens hovedinnhold

Innsatsteamets rolle i bodøskolen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Skolens innsatsteam er en av flere ikke-lovpålagte tjenester i Bodø kommune som år etter år står på rådmannens kuttlister nettopp fordi skole kan drives lovlig uten. Politikernes konklusjon har likevel alltid vært tydelig: Innsatsteamet trengs - ingen andre instanser eller tjenester kan overta oppgavene, kompetansen og mandatet.

Innsatsteamet er en lavterskeltjeneste som gir rask og målrettet hjelp til alle elever i bodøskolen som opplever vanskeligheter i skolehverdagen. Ingen sak er for stor, ingen for liten.

Innsatsteamet har over tid bygget opp høy kompetanse rundt veiledning av ansatte i skolen i vanskeligste sakene. Sammenlignet med andre instanser, har Innsatsteamet svært rask responstid (under en uke). Innsatsteamet skreddersyr tilbudet uten fast saksgang, er tilgjengelig store deler av døgnet samt har mulighet å prioritere intensiteten i saker ut fra alvorlighetsgrad. Innsatsteamet har mandat å arbeide veldig bredt ut fra bestilling fra skolen, enten det handler om enkeltelever, grupper, klasser eller trinn. Den korte responstiden og åpne saksgangen er unikt for Innsatsteamet og avgjørende for å kunne gi virkningsfull hjelp til rett tid.

I løpet av de siste årene har henvendelser og antall saker fra skolene til Innsatsteamet økt kraftig. Kutt vil derfor kunne gi enda større belastning på andre tjenester til barn og unge. Denne bekymringen er særlig stor når rådmannen også foreslår kutt på flere områder i både lærerstillinger og støttefunksjoner i skolen.

Les også

Vil skåne barna for store budsjettkutt: - Må bestemme oss for hva vi vil være best på

Det vakte sterke reaksjoner fra blant andre foreldreutvalg, skoleforskere og Bodø ungdomsråd da Innsatsteamet ikke ble tatt med i budsjettet for 2019. Bystyret ba derfor om en utredning av Innsatsteamets spesialkompetanse og samspillet mellom Innsatsteamet og andre pedagogiske og barnehelsemessige ressurser. På bakgrunn av utredningen, ble det i oktober 2019 enstemmig vedtatt i bystyret at Innsatsteamet skulle videreføres. I tillegg vedtok bystyret at samhandlingen mellom Innsatsteamet og øvrige hjelpeinstanser skulle styrkes. Det ble derfor besluttet at Innsatsteamet skulle overføres fra Grunnskolekontoret til Barne- og familieenheten. Det har muliggjort et tettere samarbeid og mellom Innsatsteamet og blant andre PPT, kommunepsykologer og fysioterapeuter.

Når eneste begrunnelse for å legge ned Innsatsteamet er økonomisk innsparing, er troen på at penger spares, svært liten. Når den raske hjelpen forsvinner, vil problemer eskalere og koste og belaste andre tjenester mer. Det knyttes også særlig bekymring til overbelastning for ansatte i skolen. Aller størst er likevel bekymringen for at sårbare elever og elevgrupper må betale prisen når det tar lang tid å få hjelp.

Å bevare Innsatsteamet handler om å sikre et trygt og godt skolemiljø både for alle ansatte og elever i Bodø – hver eneste dag!

Les også

Skolen må kutte rundt 30 stillinger

Kommentarer til denne saken