Se Innovasjonstalen 2018 direkte på ANtv - Harvester-presidenten om satsing i Bodø

DEL

Torsdag morgen skal Innovasjon Norge presentere Innovasjonstalen 2018 i Stormen Konserthus.

- Vi har så mye å bidra med. Målet er å gjøre Norge og Nordland kjent for alt det positive vi representerer, blant de målgruppene vi er mest avhengig av. Ikke bare i Norge, men globalt - for å sikre vekst og velferd, sier leder i Innovasjon Norge Nordland, Monica Ahyee, i sin tale.

Danny Hayes går nå klokken 09.35 på scenen i Stormen for å fortelle om  hvorfor Harvester Trust vil investere i Nordland.

Hayes er president i den mektige stiftelsen som har etablert kontor i Bodø for å delta i utviklingen av en smart by.

Dette er Harvester Trust

Harvester Trust er et av verdens største investeringsselskaper med en kapitalbase på flere hundre milliarder kroner. De etablerte kontor i Bodø i år og har som ambisjon å delta i utviklingen av «Smart City».

Prosjektet ny by – ny flyplass kan nettopp være skreddersydd for slike typer selskap fordi de er opptatt av grønne skifter i verdens byer med nye energi- og transportsystemer, samt nullutslipps bygg.

Harvester Trust regnes som er eksperter på å bygge finansielle konsortier (SPAC – Special Purpose audition company) for å finansiere prosjekter. I Norge er de representert ved bodøselskapet Borealis Industries AS.

Den amerikanske giganten er for øvrig i startgropen for en globale ekspansjon med investeringer i utvikling av produkter og løsninger for det grønne skiftet. Norge er der særlig interessant fordi man har kommet langt innenfor utvikling av bærekraftig teknologi. Harvester Trust forvalter McCormick-familiens formue. Den ble bygd opp fra 1830-tallet da Cyrus McCormick begynte å bygge og patentere landbruksmaskiner.

Arrangement

Dette skriver Innovasjon Norge om arrangementet:

Vi skal øke eksporten av grønne og bærekraftige løsninger, få flere utenlandske investeringer til Norge, tiltrekke oss talenter og kunnskap, og få flere "riktige" besøkende til Norge. Så hvordan gjør vi det?

I løpet av arrangementet ser vi på hvilken verdiskaping internasjonale eiere har bidratt med, og hvordan vi kan gjøre Norge og Nordland enda bedre å investere i. Vi ser også på viktigheten av merkevarebygging og får eksempler på hvordan vi kan lykkes.

Vi lanserer Norges utstillingsvindu for bærekraftige løsninger hvor Nordlands bedrifter, produkter og tjenester får muligheten til å bli profilert globalt. Dette blir sentralt i arbeidet med å øke norsk eksport. Oppdraget kom fra regjeringen, vi løser det i tett samarbeid med næringslivet.

Les også: Direktøren er spent på besøket: - De kommer som outsider (+).

Under kan du se hele programmet:

08:00   Frokost med underholdning fra NOSO

08:30   Velkommen v/Monica Ahyee, direktør Innovasjon Norge Nordland

08:35   Åpning v/Tomas Norvoll, fylkesrådsleder i Nordland

08:45   Innovasjonstalen v/Monica Ahyee og team

09:20   Merkevarebygging - hva, hvordan, hvorfor v/Tor Lægreid, direktør
             NOSO

09:35   Verdien av å investere i nord v/Danny Hayes, president Harvester Trust 
             & CEO Borealis Industries

09:55   Veien videre og takk for i dag v/Monica Ahyee

10:00   Vel hjem

Artikkeltags