Innlagt i Bodø med korona-mistanke: - Behandles på egen sengepost