Folkehelseuka 2022 ble markert 12–18. september. Folkehelseuka er en markering av de tilbudene som eksisterer i kommunen og lokalmiljøet, så vel som ei uke med ekstra trykk på dette arbeidet med økt aktivitet og et rikt tilbud av ulike aktiviteter. Det foregår mye godt og positivt folkehelsearbeid i Steigen hver dag, og det legges ned en formidabel innsats i dette arbeidet. I år er det frivillighetens år og det frivillige arbeidet står sterkt i Steigen. Mange legger ned mye tid og arbeid i å tilrettelegge for gode tilbud rundt om i kommunen.

God folkehelse i en befolkning «er summen av alt det gode vi gjør sammen som påvirker vår fysiske og psykiske helse på en positiv måte». Mer formelt er folkehelsearbeid samfunnets innsats for å «påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler».

Årets Folkehelseuke har vært innholdsrikt med stor bredde innenfor ulike aktiviteter. Det har vært en uke preget av mye aktivitet rundt om i hele kommunen. Frivillige, lag, foreninger, kommunale etater, skoler og barnehager har imponert med å favne Folkehelseuka på en fantastisk fin måte ved å arrangere gode folkehelsetiltak gjennom uka. Det har vært sjøbad, badstue, nærmiljøturer, treninger av flere slag, linedans, snekkergruppe, redesign/omsøm, konsert, åpent Allhus/BUA/fysiogym, ungtreff, markering psykisk helse og selvmordsforebygging, strikkekafé, fjellturer, hjertemarsj, familiedag, fellestrening hundeklubben, skisamling, svartkjeletreff rundt om i kommunen, arrangementer i skole og barnehage, Telltur konkurranse med mer.

Oppmøtet har vært godt på de fleste arrangementene og tilbakemeldingene har vært udelt positive.

Vi ser frem til flere aktiviteter fremover som gir glede, mestring, trivsel, samhold og ikke minst god folkehelse for alle i kommunen vår.

Takk til alle bidragsytere og alle deltakere for ei flott og minnerik uke!