Gå til sidens hovedinnhold

Innfører regionale tiltak i ti kommuner i Nordland

Bodø kommune har et pågående utbrudd av den sørafrikanske varianten av koronaviruset. Det er en høy andel med ukjent smittevei, og situasjonen er ustabil og i utvikling.

Fredag ble det også kjent at den britiske muterte versjonen trolig har fått fortfeste i nordlandshovedstaden.

De ni omkringliggende kommunene uttrykker bekymring for mulig spredning av smitte fra Bodø, og etter ønske fra dem, og anbefaling fra statsforvalteren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, innfører regjeringen regionale tiltak fra midnatt, natt til lørdag 13. mars.

Les også:Alvorspreget ordfører: - Det er utrolig trasig og oppriktig trist å gi denne beskjeden

– Bodø kommune har de siste dagene registrert økende spredning av den sørafrikanske virusvarianten, og det er en høy andel av ukjente smitteveier. Bodø og ni omkringliggende kommuner har derfor bedt om at regjeringen innfører regionale tiltak slik at de kan få kontroll over smitten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tiltakene gjelder fra midnatt, natt til lørdag 13. mars og til og med fredag 19. mars.

Det vil gjøres en ny vurdering innen tiltakene løper ut.

Regjeringen har besluttet å innføre tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) i Bodø.

Regjeringen har besluttet å innføre tiltaksnivå C (ganske høyt tiltaksnivå) i følgende kommuner:

  • Beiarn
  • Fauske
  • Gildeskål
  • Hamarøy
  • Meløy
  • Rødøy
  • Saltdal
  • Steigen
  • Sørfold

Her er tiltakene som gjelder for disse kommunene:

Tiltaksnivå C

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet. Det må gjøres lokale vurderinger i tråd med smittesituasjonen, det vil si at kommunen som smittevernmyndighet kan beslutte at det skal være rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering. Regjeringen vil likevel kunne gi nasjonale anbefalinger om rødt tiltaksnivå om situasjonen tilsier det.Lokalene ved universiteter, høyskoler, fagskoler, opplæring for voksne i grunnskole, voksne i videregående og voksne som får opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven, samt kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss stenges for alle elever og studenter. Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holde åpent. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig. Undervisning gjøres digital.Lokaler ved skoler godkjent etter friskolelova kapittel 6A skal ikke være stengt for elevene. Skoler med internat skal følge regler og anbefalinger for folkehøyskoler, mens skoler uten internat følger regler og anbefalinger for videregående opplæring.Universiteter, høyskoler og fagskoler kan gjøre unntak fra kravet om å holde lokalene stengt dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av å utføre forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.Ordinær undervisning i mindre grupper på inntil 10 personer er tillatt.

Arrangementer

Det er nasjonale regler som gjelder for arrangementer.

Idretts- og fritidsaktiviteter

Kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år. Det er ikke tillatt å organisere innendørs idrettsaktivitet for personer som er 20 år eller eldre. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Innendørs organisert trening for profesjonelle toppidrettsutøvere er likevel tillatt. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende åpner for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og profesjonelle idrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.

Arbeidsplasser

Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra, så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette.

Butikker

Butikker kan holde åpent.

Restauranter, kafeer, barer

Skjenkestopp, ellers nasjonale regler som gjelder.

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

o tilbud til de som er bosatt i kommunen.

o rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

o individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l. stenges, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

o skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere.

o rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

o annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.Museer.Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

· Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere, likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.

Anbefalinger

Man bør ikke ha flere enn fem gjester i eget hjem. Det oppfordres til å møtes utendørs.Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer i risikogrupper, og i situasjoner der smitterisikoen antas å være høyere (f.eks. ved fysisk aktivitet med høy intensitet, synging eller roping).Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.Bosatte i kommunen anbefales å benytte lokale kjøpesentre/varehus.Innbyggerne kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk.Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.

Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Alle kommunene kan innføre strenge råd og regler basert på lokale smittesituasjoner. Det er derfor viktig å følge med på hva som gjelder i egen kommune.

Kommunene må løpende foreta selvstendige vurderinger av behovet for eventuelle lokale tiltak utover dette.

Kommentarer til denne saken