Da det ble invitert til foreldremøte med rusopplysning som tema ved Bodin videregående skole i Bodø, forente politikere fra partiet Venstre seg med foreninger som kjemper for legalisering av enkelte narkotiske stoffer og gjorde alt i sin makt for å stoppe møtet.

Kampen for legalisering skjer selvfølgelig under dekke av den foreslåtte rusreformen som partiet Venstre og den avtroppende regjeringen la fram i Stortinget. En reform som i hovedsak handlet om avkriminalisering og svært lite om helsehjelp, selv om den ble presentert under navnet «fra straff til hjelp». Denne avkriminaliseringsreformen led i vår et forventet nederlag i Stortinget.

I skrivende stund ser det ut til at skolen står imot presset og allikevel vil gjennomføre møtet mer eller mindre som planlagt. Dette er meget prisverdig av skolen, da de ikke bare bidrar til å presentere fakta- og forskningsbasert informasjon om risiko og skadevirkninger ved bruk av ulovlige rusmidler for både ungdom og foreldre, men også forsvarer ytringsfriheten innen rusdebatten. Denne ytringsfriheten har over tid vært under sterkt angrep, spesielt fra foreninger som kjemper for en legalisering under dekket av en rusreform med avkriminalisering som hovedfokus. Bodin vgs. har tatt et standpunkt de kan være stolte av, men som mange har erfart – et standpunkt som koster.

Argumentene som ble kastet fram for å stoppe møtet var i hovedsak delt i to kategorier.

For det første sto Norsk narkotikaforening (heretter NNPF) som arrangør. Argumentet gikk på at NNPF skulle granskes og følgelig en forening skolen ikke kunne ha et samarbeid med. Når denne granskningen handler om rolleblanding ift. bruk av telefonnumre og e-postadresser og ikke om faglig presentasjon, faller argumentet på steingrunn. Det bør for øvrig nevnes at NNPF selv ønsker granskningen velkommen. (Red. anm.: Artikkelforfatteren samarbeider med NNPF.)

For det andre ble det argumentert for at møtet ville inneholde skremselspropaganda, ytringer og meninger uten rot i virkeligheten. Altså ikke faglig eller forskningsmessig dokumentert. Nå er det slik at undertegnede har både deltatt og vært bidragsyter på mer enn 40 slike møter siden 2018. Alt av lokale forhold som presenteres hentes fra undersøkelser som «Ung Data» og statistikk fra lokalt eller regionalt politi. Videre er «Bry deg»-foredraget basert på fagetaters undersøkelser og statistikk og/eller forskningsmessig dokumentert. Derfor faller også dette motargumentet på steingrunn.

Det er dessuten slik at presentasjon av fakta om risiko og skadevirkninger knyttet til bruk av ulovlige rusmidler kan oppfattes som skremmende, men det er ikke mindre faktabasert av den grunn.

Når de som både ønsker og forsvarer en avkriminaliseringsreform og videre gjerne har en legalisering av enkelte narkotiske stoffer som mål, innser at argumentene for dette taper ift. argumentene mot, angripes ytringsfriheten slik vi nettopp har sett i tilfellet med Bodin vgs.

Vi er mange som ønsker en rusreform som gir bedre helsehjelp, ettervern og tilbakeføring til samfunnet for avhengige rusbrukere. En rusreform som fokuserer på opplysnings- og forebyggende arbeid blant våre unge, slik at færre begynner å bruke slike rusmidler. En rusreform som ivaretar pårørende til avhengige rusbrukere på en bedre måte. Vi er mange som ikke ønsker eller ser en generell avkriminalisering som en god løsning, men som heller ser det som en fare, spesielt med tanke på våre unge, nå og for framtiden.

Det er lov å håpe på en god og åpen debatt om dette når en rusreform igjen skal behandles på politisk nivå. En debatt som ikke blir styrt av inkompetanse og hvor ytringsfriheten knebles. En stor takk til alle som formidler faktabasert informasjon og som står på både i det frivillige og det organiserte forebyggingsarbeidet.