Mandag 4. januar skulle elevene på de videregående skolene i Bodø ha møtt på skolen etter nyttår. Men slik blir det ikke.

Etter det Avisa Nordland erfarer innfører videregående skoler i Bodø digital undervisning fra i morgen av, mandag.

Følgende melding har gått ut til elever ved Bodin videregående skole:

«Mandag 04.01 vil all undervisning være digital. Timeplan skal følges – følg med på Itslearning for nærmere informasjon. Skolen er åpne for dem som har behov for å sitte her for å følge undervisningen. Fra tirsdag 05.01 gjennomføres undervisning på rødt nivå. Dette medfører delvis digital og delvis fysisk undervisning. Nærmere informasjon om hvordan dette berører deg vil du få i løpet av morgendagen. Dette ble en pangstart på 2021 – takk for at du fortsatt gjør en innsats både for deg selv og alle rundt deg i denne krevende situasjonen»

Når det gjelder ungdomsskolene i Bodø, eksisterer det ulike tiltak på de forskjellige skolene, ifølge Bodø Nu.

– Alle skolene har beredskapsplaner for å iverksette opplæringen i henhold til rødt nivå. Dette har vi vært forberedt på. Derfor har vi planer for det, skriver barnehage- og skolesjef i Bodø kommune, Tore Tverbakk, i en sms til avisen.