Forskerforum har undersøkt hvor mye de ansatte ved Nord Universitet fløy i løpet av 2018.

– En så stor reisevirksomhet er noe vi skal ha et kritisk blikk på når vi skal planlegge videre. Vi ønsker å redusere reisene, på sikt kan vi ikke fortsette å reise så mye som i dag, sier Solli, som er dekan ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur til Forskerforum.

Dekan Egil Solli har kontor på Levanger i Trøndelag. Men som sjef for et fakultet med studiesteder i Levanger, Bodø og Nesna, blir det mange flyreiser.

Les hele saken på Forkserforum.no

13 timers kjøretur mellom studiesteder

Nord har i alt ni studiesteder. Det er nesten 90 mil og 13,5 timer med bil og ferge mellom studiestedene i Stjørdal og Stokmarknes.

De fleste ansatte ved Nord universitet jobber enten ved hovedcampusen i Bodø eller ved en av campusene i Trøndelag. Det betyr mange flyturer mellom Trondheim og Bodø.

Forskerforum har fått tall fra Berg-Hansen, reisebyrået til Nord universitet. De viser at ansatte ved universitetet i 2018 fløy 3813 ganger fra Trondheim til Bodø eller omvendt. Reisene er registrert som reiser én vei, men det tilsvarer altså over 1900 ganger tur/retur.

Håkon Andreas Møller i Miljøpartiet De Grønne er kritisk til universitetets reisevirksomhet.

– Det er altfor mye, og neppe nødvendig. Universitetet burde også se seg tjent med å kutte antall flyreiser av økonomiske grunner, sier Møller, som er partiets førstekandidat i Nordland til fylkestingsvalget, sier han til Forskerforum.

Dekan fløy 49 ganger

Dekaner, direktører, kontorsjefer og andre universitetsledere topper flystatistikken, skriver Forskerforum. Av de 15 personene som fløy aller mest, hadde 14 av dem lederstillinger. De fleste hadde kontor i Trøndelag.

Egil Solli er blant dem som flyr mest mellom studiestedene i Bodø og Trøndelag. Av rapporten fra reisebyrået framgår det at han i fjor fløy strekningen 49 ganger (én vei).

Mens han som dekan har kontor i Levanger, befinner mesteparten av universitets ledelse seg i Bodø. Ledelsen ved hans fakultetet fordeler seg mellom Levanger, Bodø og Nesna.

Universitetets eneste tiltak

Forskerforum skriver at ledelsen ved Nord universitet foreløpig ikke har rettet noen spesiell oppmerksomhet mot flyreiser. De har ikke totaloversikt over hvor mye de ansatte flyr, eller utviklingen de siste årene. Ei heller tallfestet mål om reduksjon.

Ifølge Forskerforum jobber blant annet NTNU, Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetet i Oslo (UiO) med konkrete tiltak for å få ned flyreisene.

Når Forskerforum spør hva Nord Universitet gjør for å redusere flyreisene, henvises de til universitets retningslinjer for tjenestereiser. Forskerforum finner ett relevant i veilederen:

«Før en reise foretas, skal det vurderes nøye om reisen er nødvendig og om den kan erstattes med telefonmøter, videokonferanser e.l.»

– Det virker ikke som om dette er veldig høyt på agendaen deres?

– Vi får jevnlige rapporter fra reisebyrået, og vi har ambisjon om å lage en sak om bærekraft og miljø til høsten. Men vi har måttet prioritere hva vi retter oppmerksomheten mot. Vi er en ny organisasjon, og har brukt tiden på å utvikle og samkjøre organisasjonen, sier direktør for økonomi og HR Anita Eriksen til Forskerforum.

– Var opptatt av faglig virksomhet, ikke av klima

Høyskolene i Nord-Trøndelag og Nesna gikk med på å slå seg sammen med Universitetet i Nordland fra 1. januar 2016. Det nye universitetet fikk navnet Nord universitet.

Debatten i forkant handlet blant annet om hvor i landet ledelsen ved sykepleier- og lærerutdanningene skulle sitte. Men Forskerforum har ikke sett spor av at klima var et tema da fusjonen ble diskutert.

– Klima var ikke et tema direkte. Det var den faglige virksomheten som var bakgrunnen for fusjonen, bekrefter direktør Anita Eriksen overfor Forskerforum.