Ingen korona-lovbrudd i Salten

Politiet satser på forebygging.