I et innlegg 19. oktober er «Bekymret Innbygger» kritisk til innføring av 5G - femte generasjons mobilnett. Vedkommende hevder at strålebelastningen vil øke og derfor vil 5G være mer skadelig enn tidligere generasjoner av mobiltelefoni. Vedkommende viser også til at Brussel og enkelte andre byer og regioner i Europa har utsatt innføringen av 5G.

Som fagmyndighet understreker vi at det ikke er grunn til å bekymre seg for at 5G er helsefarlig. Foreløpige målinger av 5G viser at strålingen fortsatt vil ligge langt under de anbefalte grenseverdiene som er satt av den Internasjonale kommisjonen for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling (ICNIRP). Det er altså ikke noe som tyder på noen drastisk økning av strålingen. Strålingen fra 5G er ikke vesentlig annerledes enn den vi allerede har rundt oss i dag, så det er ikke grunnlag for å si at strålingen fra 5G er farligere enn fra f.eks 3G og 4G.

Det kan være mange grunner til at Brussel og andre byer venter med å innføre 5G, men felles for dem er at det ikke er landenes strålevernmyndigheter som har bestemt dette.
Myndighetene i Norge kommer til å følge nøye med på strålingen fra 5G etter hvert som det nye mobilnettet testes ut i Norge og tas i full bruk etter 2020. Slik skaffer vi oss et godt bilde over den faktiske strålingen. Vi vet at den kommer til å være lav og at folk trygt kan ta i bruk det nye mobilnettet.