Det har kontrollutvalget vedtatt.

Saken handler om at Fauske kommune har brukt drøyt 11 millioner kroner på juridisk bistand til forskjellige prosjekt. Kommunen hadde lyst ut et offentlig anbud med en ramme på 600.000 kroner. Det var samme firma som fikk avtalene om juridisk bistand.

– Vi i kontrollutvalget tvilte aldri på at anvendelsen av midlene var korrekt nok. Det som har vært diskutert, er om det burde vært satt ut et nytt anbud.

Det sier kontrollutvalgets leder, Odd Henriksen (Høyre).

Rådmann Even Ediassen mener det ikke er gjort noe galt, fordi det etter at vedtaket om juridisk bistand på 600.000 kroner var gjort, ble vedtatt flere store prosjekter i kommunen. I hvert av disse prosjektene er det tatt høyde for konsulenter og juridisk bistand. Disse prosjektene er alle vedtatt av kommunestyret.

– Som sagt, pengene som er gått med, er det ingen tvil om, men derimot framgangsmåten. Kontrollutvalget fikk saken, nærmest i fanget, og ba derfor om en redegjørelse fra rådmannen og en ekstern jurist. Disse er helt uenige i hva som er korrekt.

Uansett; det er altså ingen grunn til å granske rådmannen, konkluderer Odd Henriksen.