Helgelendingen: I 2022 kunne fire gauper felles i Nordland, men ingen på Helgeland. I år blir det ingen gaupejakt i fylket overhode.

– Når vi ligger under bestandsmålet så er det ikke noe overskudd som det kan høstes av. Dermed blir det heller ingen kvotejakt, sier Øyvind Skogstad som er seniorrådgiver i Klima- og miljøavdelinga hos Statsforvalteren i Nordland.

Han forteller at det finnes gaupe i hele Nordland, men at det i fjor kun ble registrert seks familiegrupper.

– Målet er ti familiegrupper, så derfor er det ønskelig at bestanden av gaupe går opp, sier Skogstad.

Rovviltnemnda ønsket jakt

Rovdyra har gjerne store revir, og dermed samarbeider de som forvalter artene på tvers av fylke- og landegrenser. Skogstad forteller at det kan bli åpnet for skadefelling av gaupe dersom de gjør innhogg i tamreinflokkene i fylket.

Trond Bjørkås, leder i Nordland Bondelag, er skuffet over at det ikke blir åpnet for kvotejakt.

– Rovviltnemnda i Nordland mente det skulle åpnes for jakt denne sesongen selv om det bare er registrert seks ynglinger. Dette var ikke direktoratet enig i, noe som er meget uheldig og skuffende, spesielt med de føringene som ligger i Hurdalsplattformen, sier Bjørkås.

Han mener at problemet er hvordan gaupebestanden blir registrert og dokumentert.

Vanskelig å registrere

– Nå er det kun registrering på dugnad om noen kommer over spor eller ser dyr. Det krever at det må være folk ute i terrenget som melder inn observasjoner. Etter at en observasjon av en gaupefamilie er meldt inn må SNO ut for å dokumentere. Da skal de følge spor etter mor og unge, før de kan påstå at det er en familie, sier Bjørkås.

– I sporing i vanskelig terreng og i vintre med lite snø fører dette til dårlig registrering. Videre er det vanskeligheter å få godkjent flere familiegrupper i samme områder på grunn av avstandskrav. Om vi har en yngling for eksempel i Dolstadåsen og en i Mosåsen, så blir det på grunn av avstand bare registrert som én yngling, hevder Bjørkås.

Han skal sammen med ordføreren i Grane, Ellen Schjølberg, ha et møte med statssekretæren i Klima- og miljødepartementet i Oslo denne uka.

– Dette med rovdyrutfordringer er en av de viktige sakene vi skal ta opp, sier Trond Bjørkås.

2 av 18 jerv har blitt felt

Mens det ikke er jakt på gaupe, så ble det økt jakttid på jerv i 2022. Likevel har resultatene latt vente på seg, for av de 18 dyra som er på kvoten i Nordland er bare to felt pr. 4. januar. Jervejakta avsluttes 15. februar.

– Vi skulle gjerne ha felt flere, men den beste sesongen er gjerne i januar og februar, så det kan fortsatt komme, sier Øyvind Skogstad.

I 2022 ble det utbetalt omtrent like store rovvilterstatninger som året før.

– Det er ikke store endringer, men det ble erstattet skade for cirka hundre færre sau enn i 2021, sier Skogstad.

Det er jerv og gaupe som gjør mest skade på beitedyr i Nordland, mens kongeørn og brunbjørn tar en mindre del.

– Vi hadde heller ingen sikre meldinger om ulv i Nordland i fjor, sier Øyvind Skogstad.