I år er det 50 år siden avkriminaliseringen av homofili. Det markeres blant annet ved at skeiv kunst og kultur har en langt større synlig plass i samfunnet under paraplyen «Skeivt kulturår».

Skeivt kulturår handler om å vise mangfoldet, men samtidig erkjenne at en brutal rettighetskamp overhodet ikke er over. Vi må daglig kjempe. Både for de rettigheter og muligheter som vi ikke er i mål med, men også kampen for å beholde rettigheter mot stemmer som vil dem til livs. Parallelt med dette ser vi framveksten av samfunn som ikke lar folk ytre meninger, som begrenser toleransen og ikke lar folk være den de er. Derfor er det så viktig at Skeivt kulturår markeres over hele landet. I sum skal vi vise både kamplyst for skeive rettigheter, og det viktige frie kunstuttrykket som i mange land er under press.

Det kjempes daglig en kamp for å nå aksept, forståelse og kamp for rettigheter, muligheter og deltakelse for LHBT-befolkningen. Det er farligere for skeive å gå hjem fra byen om kvelden. Våre innbokser fylles opp av hat, og enkelte mener at skeives liv er mindre verdt. Det er frihet som er selve grunnpilaren for å leve et liv i fellesskap. Det skal også synes i kunsten.

I 2022 skal vi se det yre av kunst, kultur, utstillinger og forestillinger som fordyper oss i skeiv historie- og samtid. Sammen skal skeivt kulturår løfte fram stemmer som har vært marginalisert og bidra til å belyse det som er historien om Norge.

Som forfatter og filosof, Simone Weill, klokelig beskrev det; «Hvis man ikke kjenner fortiden, forstår man ikke nåtiden og egner seg ikke til å forme Fremtiden».

Regjeringen tar det ansvaret på høyeste alvor. Derfor går det en rød tråd fra markeringen av skeivt kulturår til regjeringens nylige framlagte forslag om å totalforby konverteringsterapi. Fra arbeidet med å lage en ny LHBT+-handlingsplan til å stå sammen når det uforståelige, uvirkelige og vonde rammer, som vi på verst tenkelige måte fikk oppleve dagen før Pride-paraden skulle avholdes i Oslo.

Skeivt kulturår er markeringen av alt vi har vært, og alt vi vil være.

Ingen er fri før alle er fri.