Jeg har lyst å skissere et tenkt scenario der vi mannfolk i Sápmi kjører rundt med våre fine nye ATV eller snøscooter. Vi kjører fra vindmølle til vindmølle og speider med våre Swarovski-kikkerter, kikkerter som ser like godt natt som dag. For de av oss som jakter, fisker, eller driver med rein, er dette en ganske vanlig greie. Vi søker opp i høyden for å få oversikt og speide. JA, vi speider, men NÅ speider vi ikke lengre etter rein, ryper, multer eller elg. NEI, vi speider etter damer. Alt det andre har vi nok av, og vi har det helt for oss selv.

En trist tilværelse vil jeg tro, men vi blir å komme dit dersom vi ikke klare å holde på jentene/damene våre. NÅ er vel ikke undertegnede i noen jakt- fase i livet mer, men jeg forbeholder meg retten til å være god på rådgivning innenfor fagfeltet. Men jeg skal absolutt ikke skøye med dette, DETTE er en altfor alvorlig sak til dette.

Så hvordan havnet vi så her? Ingen damer å se så langt øyet kan se, så vi kjører hjem med uforrettet sak. Ingen fangst i dag heller!

Jeg hadde en klok far, og han brukte å si til oss gutter i familien: Vær snill med de jentene du treffer på din vei. Det vil alltid lønne seg. Som 18-åring forsto jeg nok ikke fullt ut hva han tenkte på da. Men nå skjønner jeg det, og han hadde rett. Det er vi samiske menn og gutter som i stor grad er de overgriperne vi leser om i politiloggen og i den skremmende statistikken. Det er vi som må endre atferd! Hvordan gjør vi det da? Jo vi må snakke til våre gutter, og gi dem trygghet, stolthet og ryggrad til å kunne snu ryggen til og gå når vi føler oss presset, truet eller forsmådd.

Vold og overgrep i samiske samfunn har selvsagt flere årsaker som ikke nødvendigvis bare er mennenes ansvar. Det er absolutt sammensatt, men å starte med våre egne og våre sønners holdninger og atferd er noe vi kan gjøre i dag. Å bruke vold er ikke et alternativ – det er en kriminell handling.

Det rådet jeg fikk fra min far har jeg prøvd å gi videre til mine sønner og håper de lytter. Og kanskje til deres store forargelse, driver jeg og følger dem opp fortsatt. Pappa brukte også å si: Prøve med en kjærest i slengen. Da vil du unngå mye problemer, og han hadde rett også her.

Statistikken er fortsatt nedslående lesing:

  • Sammenlignet med etnisk norske har samiske menn og kvinner dobbelt så stor risiko for å bli utsatt for vold og overgrep.
  • En av to samiske kvinner opplever vold i løpet av sine liv. Det være seg emosjonell, fysisk eller seksualisert vold.
  • Hver femte samiske mann oppgir å være utsatt for fysisk vold.
  • Hver femte samiske kvinne opplever seksuelle overgrep.
  • Hver femte samiske unge jente opplever seksuelle overgrep før fylte 18 år.

Denne statistikken forteller oss at vold og overgrep i det samiske samfunnet angår oss alle. Vi er alle berørte – er vi ikke et offer for vold og overgrep så kjenner vi garantert et eller flere offer og muligens voldsutøvere også.

Vold har store personlige og samfunnsmessige omkostninger, det berører oss alle og det er kriminelle handlinger som utøves.

Nordkalottfolket synes ikke dette er en situasjon vi kan leve med, og vi må nå komme videre fra ord til handling. Vi kan starte i dag med våre egne holdninger og vår egen atferd. Lær din sønn at nei er nei og lær din datter at skammen ikke er hennes.

Videre må Sametinget følge opp dette store samfunnsproblemet, og vi ser fram til sametingsrådets forslag til handlingsplan mot vold og overgrep i det samiske samfunnet.