Den nyopprettede stillingen var først utlyst internt med søknadsfrist 11. desember og det kom tre søknader.

– Alle søkere har vært til intervju. Ingen har blitt tilbudt stillingen. Stillingen er derfor nå utlyst eksternt, opplyser enhetsleder for HR (Human Resource) i Hamarøy kommune, Beate Bye Strand til Avisa Nordland.

Søkerlisten til jobben som enhetsleder for familie og helse, viser at en av søkerne har trukket seg, mens de to andre søkerne var avdelingsleder Ronny Nergård (52) fra Drag og enhetsleder for helse og omsorg, Ann-Karin Andorsen (52), Bodø.

Fristen for å søke stillingen er satt til 7. februar. Den som ansettes vil bli enhetsleder for legetjenesten/legevakt, helsestasjon/skolehelsetjenesten, jordmor og psykisk helse/rus-tjenesten.

Det stilles krav om relevant høyskole/ universitetsutdannelse innenfor administrasjon og ledelse, samt helse/ sosialfag. I tillegg kreves det bred ledererfaring, godt kjennskap til helsesektoren, kunnskap om økonomi/budsjettarbeid og kvalitetsledelse, samt gode norsk- kunnskaper både muntlig og skriftlig

Personer med kompetanse innen lulesamisk språk og kultur oppfordres til å søke stillingen.