Sett utenfra er det vanskelig å ikke stusse over prosjektet som er på trappene i Sørfold. Der planlegger Northern DC As å etablere et høyteknologisk datasenter på Gjerelvmoen. Ifølge initiativtakerne vil prosjektet gi Sørfold kommune rundt 35 arbeidsplasser, i bytte mot å få tilgang til et planområde på 68,8 dekar.

Stort behov

Enda mer sentralt for denne kommentaren: Det vil også utløse et stort behov for kraft. En ressurs vi er i ferd med å få knapphet på, også i nord. Statnett regner med at Norge vil ha et nasjonalt kraftunderskudd i 2027. Etter hvert er det sannsynlig at også Nord-Norge vil ha behov for mer kraft enn landsdelen produserer.

I et slikt bilde bør noen og enhver tenke nøye igjennom hvilke kraftkrevende etableringer en sier ja til. Var man lokalpolitiker i Sørfold, burde en tenkt seg om både én, to og ti ganger. For det er ikke veldig lenge siden en planlagt satsing på et grønt stålverk måtte vike, nettopp fordi den tilhørende vindmølleparken som skulle generere nødvendig strøm utløste så enorme reaksjoner.

Sørfold- og fauskesamfunnet ga nokså klar beskjed om at det ikke var aktuelt å gi sin tilslutning til prosjektet. Derfor er det mildt sagt forunderlig å se hvor stille det er i debatten om datalagringssenteret. Og ikke minst: Det er nokså forunderlig å observere den relativt ivrige applausen fra ordfører Gisle Hansen i sakens anledning.

Ble lovet gull og grønne skoger

Historisk sett har det ikke vært et kjempetrekk å sette pengene, eller rettere sagt å frigi tomter, til datalagring. Det er selvsagt fristende å spørre om Hansen og Sørfold har glemt historien om Ballangen kommune, hvor det ble solgt inn en storstilt satsing som skulle gi 3.000 arbeidsplasser. En lang og brokete historie kan oppsummeres med at det ble ikke noe datasenter og ingen arbeidsplasser.

Et annet aspekt ved saken er den tette tilknytningen mellom datalagring og utvinning av kryptovaluta. Selv om aktørene foreløpig har understreket at Sørfold-prosjektet ikke skal basere seg på krypto, har historien vist oss at det fort blir utfallet av lignende prosjekter.

Til slutt er det fristende å også spørre: Hvordan kan omgivelsene rundt og befolkingen i en kommune på den ene siden sette himmel og jord i bevegelse når det foreslås storstilt etablering av fornybar energi - men på den andre siden beslaglegge kraftnettet og sende det samme problemet videre til resten av landsdelen?

Det er noe som heter not in my backyard. Ordfører Hansen har uttalt til AN at han ser fordeler med bedrifter som vil etablere seg med langt lavere antall ansatte enn eksempelvis Blastr Green Steel. Det er enklere for kommunen å håndtere, anfører han.

Kanskje det som gjelder i Sørfold er "ingen arbeidsplasser i min bakgård"?