Han er konstituert for perioden 1.august til 31.juli i 2021.

Bakgrunnen for konstitueringen er at nåværende assisterende utdanningssjef Merethe Schjem går over i midlertidig stilling som prosjektleder for fylkeskommunens omstillingsprosjekt Bring oss i front, ifølge fylkeskommunen.

Inge Holm har hatt flere lederjobber innen skoleverket i Bodø og Hadsel og ved Universitetet i Nordland.

Holm, opprinnelig fra Narvik, har vært rektor på Hadsel videregående skole siden januar 2014. Holm vil ha permisjon fra sin stilling som rektor der.

- Utdanningsetaten står overfor spennende, men også krevende utfordringer de kommende årene, blant annet med innføring av nye læreplaner i alle fag og ny yrkesfagsstruktur. Jeg er derfor veldig glad for at Inge Holm skal bidra i den videre utviklingen av videregående opplæring i Nordland med sin brede erfaring fra skoleverket, sier utdanningssjef Nina Ellingsen Høiskar.

Holm er utdannet allmennlærer, med tilleggsutdanning i kroppsøving og organisasjon og ledelse, ulike lederstudier, samt spesialpedagogikk.