Når fergemannskapet har hatt krav om responstid så har det avspeilet den viktige samfunnsfunksjonen de har representert de siste 40 år. Når fylket utlyser nye fergeanbud uten beredskapskrav så minner det om kortsiktige partipolitiske strategier.

Infrastruktur kan ikke planlegges for 4-år perioder. Pasienter med akutt hjerneslag, akutt hjerteinfarkt eller fødselskomplikasjoner kan ikke vente med transport til sykehus. Her er tiden avgjørende. Transport til sykehus må skje raskt!

En storbrann i hotell, bildegalleri, fjøs eller i pleiehjem uten akutt hjelp ville satt samfunnet der ute 50 år tilbake i tid.

Fylket har til de grader tabbet seg ut. Nå peker fylkespolitikerne på at Nordlandssykehuset må ta ekstraomkostningene ved en eventuell framtidig nødvendig helsehjelp etter kontortid. Legehjelp og veterinærhjelp kommer i morgen. Brann og annen elendighet bør inntreffe på dagtid.

Kjerringøy er en del av Bodø kommune. Det skulle være unødvendig å minne om at folket som bor der har samme krav til hjelp som øvrige innbyggere i kommunen.