(Lofotposten): – Antall nye sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjoner er høyt og øker fortsatt. Det er nå flere innleggelser med influensa enn med covid-19. Antallet nye innleggelser på intensivavdeling er foreløpig nokså lavt, heter det i rapporten.

FHI skriver at flere land, inkludert de nordiske, opplever samtidige epidemier av influensa, covid-19 og RSV-infeksjon med betydelig belastning i sykehusene.

– I Norge er belastningen på sykehusene som skyldes luftveisinfeksjoner større enn alle år før pandemien. Epidemiene ventes å nå toppen om noen uker, men vil fortsette gjennom vinteren. Sykehusene og kommunene må derfor være beredt på mer sykdom, større sykefravær, flere innleggelser og flere utbrudd i sykehjem og sykehus, skriver FHI.

Det kommer også fram at covid-19-epidemien er på et høyt, stabilt nivå.

– Det var færre sykehusinnleggelser siste uke, men det er for tidlig å si om dette er en reell nedgang. Forekomsten av influensa økte svært raskt fram mot jul, men ikke like raskt i romjulen. Influensavirus A (H1N1) dominerer på landsbasis. Det har vært en kraftig økning influensainnleggelser de siste ukene til et meget høyt nivå. Vi kan ennå ikke si om vi er nær toppunktet eller hvor omfattende utbruddet blir. Utbruddet kan utvikle seg forskjellig i de ulike delene av landet, opplyses det fra FHI.

FHI er klar på at vaksinasjon er ikke for sent og oppfordrer alle til følge vaksinasjonsanbefalingene.

Smittevernrådene nå er å holde seg hjemme når man blir syk med luftveissymptomer.