Avviser full stans - men halvparten av de ansatte er nå permittert