De to fiskene på bildene er tatt i Saltdalselva denne uka. Lakselusa har satt sine tydelige spor og har etterlatt seg åpne sår på fiskene.

Lokale fiskere mener det aldri har vært så mye lakselus, som i år. Børge Torbergsen i «En renere Skjerstadfjord» retter skytset direkte mot de mange oppdrettsanleggene som ligger mellom Saltstraumen og Rognan.

Har økt

– Det har vel alltid vært fisk med lakselus i Skjerstadfjorden, men det er definitivt ikke blitt noen færre etter at oppdrettsanleggene kom. Næringen hevder at de ikke har noe lakselusproblem i merdene, men vi har ansatte som har uttalt det motsatte, sier Torbergsen.

Han oppfordrer nå fiskerne i Saltdalselva om å fotografere fisk de får med lakselus, og sende bildene til borgesaltdal.net.

– På den måten kan vi dokumentere omfanget, sier Børge Torbergsen.

Vært engstelig

Når Arild Wenberg i Wenberg Fiskeoppdrett AS hører om lakselusproblemet, svarer han slik:

– Vi har alltid engstet oss for at villaksen skal smitte oppdrettslaksen vår med lakselus.

Selv hadde jeg laksestang på 1950-tallet, lenge før vi hadde hørt om oppdrettsanlegg. Også den gang fikk jeg fisk med lakselus, sier Wenberg.

– Lakselus på fisk som kommer inn i Skjerstadfjorden lever ikke lenge, fordi fjorden har veldig høy grad av ferskvann. Etter et par dager i Saltdalselva er laksen kvitt lusa, sier Wenberg og legger til at selskapet har brukt mye penger på å overvåke Saltdalselva.

– Etter hva jeg forstår, er elva i god forfatning, sier han.

Hørt om det

På Nordnes Camp og Bygdesenter AS forteller Tommy Edvardsen at han har hørt at enkelte fiskere har fått laks med lus.

– Jeg har likevel ikke inntrykk av at dette er noe stort problem, sier han.

– Her er det stappfullt i hytter, vogner og telt. Vi har fiskere fra hele Europa, selv om nordmenn og svensker dominerer. Så langt er det tatt opp langt over 200 laks, som utgjør ca. 1,2 tonn fisk (onsdag formiddag). Alle bare smiler, sier Tommy Edvardsen.

Største fisk så langt er på 15,3 kilo. Omtrent halvparten av fangsten er mellom tre og sju kilo.