Ti års naust-strid til retten

Foto:

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

En ti år gammel strid om passering av et naust i Movika ytterst i Sagfjorden i Sørfold kan ende i retten.

DEL

– Vi opplever Sørfold kommune stivbeint og lite samarbeidsvillig. Tilsvarende prosjekter er blitt godkjent. Vi satte opp naustet i god tro på den best egnede plassen og beklager selvfølgelig at vi ikke hadde alle tillatelser i orden. Men når kommunen ber oss flytte det til en uegnet tomt i en bunnløs myr og som medfører store naturinngrep, skjønner vi lite, sier Knut Lind, som representerer grunneierne i saken.

I slutten av januar vedtok plan- og ressursutvalget i Sørfold kommune at naustet skal fjernes innen 1. juli i år, hvis ikke påløper en døgnmulkt på 500 kroner.

Prinsipp. – Det er gått prestisje i denne saken. Vi har gjort en feil ved at vi bygde opp det gamle naustet 75 meter unna der det opprinnelig sto.

– Etter hvert som jordsmonnet endret seg av ikke å ha vært drevet som slåttemark og grøfter og dreneringer ble tetnet til, ble naustet stående i ei myr. Vi la ned mye arbeid i å jekke det opp, men til slutt var det i en slik forfatning at det ikke lot seg reparere.

– Vi burde selvfølgelig søkt om byggetillatelse når vi flyttet det til odden der min bestefar hadde planer om å sette opp ei brygge i sin tid. Nå har vi mulighet til å legge båtene inn til naustet på flo sjø, fordi der er naturlige grunnforhold her, sier Lind.

Men dette er ikke politikerne og administrasjonen i Sørfold kommune enig i. Så langt tilbake som i 1999 sa kommunestyret i Sørfold at naustet skulle rives. Etter at vedtaket ble klaget inn for Fylkesmannen ble det gitt tillatelse til bygging, men ikke på den plassen naustet var satt opp. Fylkesmannen bestemte at endelig plassering skulle avgjøres i samarbeid mellom grunneierne og kommunens bygge- og landbruksmyndigheter. Politikerne bestemte at riving skulle skje og at naustet skulle bygges på den opprinnelige tomten.

Tradisjon. – Vi mener at Sørfold kommune ikke kan se bort fra historien i området. Bestefar har lagt ned et stort arbeid for å bygge vei fram til der vi har satt opp naustet. Her skulle han i sin tid bygge brygge.

– Vi synes det er trist at kommunen kun er opptatt av at naustet skal bygges på samme plass og ikke vurdere brukerverdier for oss. Vi kan ta bort vinduer og gjøre naustet enda mindre synlig for å imøtekomme kravene fra kommunen, men vi synes det er helt urimelig å flytte naustet til ei tomt som er mindre egnet til naust på grunn av lang fjære og dårlig grunn, sier Knut Lind.

Eiendommen i Movika har vært i familiens eie siden begynnelsen av 1900-tallet. I dag er det 5. generasjon som benytter den til fritid og jakt.

På slutten av 50-tallet ble Movika fraflyttet. Knut Lind og de øvrige eierne har søkt hjelp hos advokat Nils Aga for å få beholde naustet der det står i dag.

Artikkeltags