Det ble en strålende konsert. Og ikke minst den andre delen, med ABBA-musikk. « Thank you for the music,» sa Torleif Engan. Som var korpsets første dirigent.

Hvem skulle tro at korpset lå nede for telling på slutten av nittitallet? Lørdag viste musikerne og dirigent Ole Anders Seines at korpset er en høyst levende kulturfaktor i Sørfold.

Uten tvil tar de 40 år til, på strak arm.

Les mer i AN mandag.