Paul Holien (62) fra Fauske har fått 800.000 kroner i oppreisning for en tapt barndom.

Holien bor i Akershus og er selv godt fornøyd med 600.000 kroner i erstatning fra fra Fauske kommune.

Fra før har han fått 200.000 kroner i erstatning fra staten gjennom en rettferdsvederlagsordning som Stortinget innførte i 2005.

Fornøyd med erstatningen

– Det skal bli godt å legge dette bak meg. Og jeg må si at jeg er godt fornøyd med erstatningen, sier Holien selv.

Han ble utsatt for omsorgssvikt og dårlig behandling både i et fosterhjem i Misvær og i Steigen.

– Jeg bodde i Misvær i tre måneder, der jeg fikk dårlig behandling, sier Paul Holien.

Men de verste forholdene opplevde han i barnehjemmet Fredly som ble drevet av samemisjonen i Tysfjord.

– Der ble jeg seksuelt misbrukt, har Holien fortalt gjennom Avisa Nordland.

Han søkte om oppreisning for omsorgssvikt og opphold i flere fosterhjem.

– Under oppholdet på barnehjemmet (etter eget utsagn på Drag i Tysfjord, red anm.) ble han utsatt for seksuelle overgrep av en person som han opplevde som vaktmester på Fredly, framgår det av en pressemelding fra Stiftelsen Rettferd for taperne.

Ikke enestående

Ola Ødegaard, generalsekretær i Stiftelsen, sier at Holiens sak slett ikke er enestående. – Han har fått 600.000 fra Fauske kommune. Mens den høyeste erstatningen som er oppnådd er 725.000 kroner. Jeg vet at han er fornøyd, sier Ødegaard.

Fauskemannen Holien vet ikke selv mye om bakgrunnen for at han ble plassert på barnehjemmet i Tysfjord. Men tror det var fordi mor ikke klarte alene omsorgen for fire barn.

Ris på baken

På barnehjemmet vanket det bjørkeris på baken.

« Han måtte da ligge over knærne til bestyrerinnen, mens en annen holdt han fast og den tredje personen slo ganske hardt. Han ble også straffet fordi han tisset i sengen. I slike tilfeller ble lakenet gnidd i ansiktet hans og han måtte ned i kjelleren og vasket lakenet.», skriver Rettferd for taperne.

Etter 9 år på Fredly ble han overført til fosterhjem i Steigen, men han trivdes ikke her, og ble sendt tilbake til barnehjemmet. Han sier i sin søknad at han «søker om erstatning for de ti år som kun handlet om juling og overgrep i et barnehjem som skjulte sin ondskap bak den kristne organisasjonen som de drev barnehjemmet for».

– Glad for en løsning

– Jeg er veldig glad for at det er funnet en løsning, sier ordfører i Fauske kommune Siv Anita Brekke.

– Vi har vært opptatt med å få sakene behandlet, så jeg er glad på vegne av dem det gjelder, sier Brekke i en generell kommentar.

Paul Holien søkte i 2008 om erstatning. Men da viste ikke politikerne i kommunestyret nok om saken til å kunne gi et svar.

LES MER: Håp om erstatning

I februar 2011 fikk daværende ordfører beskjed om å avvente saken inntil fylkesmannen hadde gjort ferdig retningslinjer for denne typen erstatninger.

I 2007 erkjente statens å ha sviktet sitt tilsynsansvar, og Holien fikk en billighetserstatning fra staten på 200.000 kroner. Holien hevdet at han ble utsatt for vold og seksuelle overgrep i sine første 10–11 leveår på et barnehjem i Tysfjord.

Erstatningsutvalget i Nordland sier i sin konklusjon følgende:

«Oppreisningsutvalget finner det klart sannsynliggjort at han opplevde uverdige omsorgsforhold under sitt opphold på Fredly barnehjem- og gamlehjem» og de sier videre følgende:

«De seksuelle handlingene han ble utsatt for gjentatte ganger over tid ser utvalget på som overgrep og vektlegger personens tilknytning til institusjonen og handlingens grovhet».