Oppfinner på kjøkkenbenken

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Selv om elektrisiteten er oppfunnet for hundre år siden, så er det ennå en del nyvinninger som venter verden.

DEL

Oppfinner Robert Myrland (37) fra Saltdal tror at dette vil forandre naturlovene.

– Om ikke så altfor lang tid skal det være mulig å kjøre jorda rundt med en elektrisk bil uten å lade opp batteriet, sier motormekaniker Myrland, som driver eksperimenter med elektromotorer på kjøkkenbenken hjemme.

– Det er bevist at det er mulig at en elektromotor som surrer og går, kan lade opp batterier samtidig ved å utnytte en ekstra strømpuls som ellers vil gå ut i intet som en energitap.

–Dermed kan det meste av "tapt" energi tilbakeføres motoren og virkningsgraden øker dramatisk.

Det vil si at effekten blir høyere enn den energien som tilføres den elektrisk drevne motoren.

Myrland og hans kollegaer i oppfinnergruppa som han har kontakt med via Internett, kaller det "overunity" og er et kjent og teoretisk begrep innen elektromekanikken.

For en ikke-faglært journalist er det ikke mulig å beskrive i detalj de teoriene som Myrland og Co har.

Ingen "evighetsmaskin"

–Vi er fire forskere i Norge som driver egne prosjekter med å forbedre elektromotorer som nærmest er selvgående når de først er satt i gang med strøm fra nettet, sier Robert Myrland.

Som bruker mye av sin fritid på praktiske oppfinnelser.

Noen "evighetsmaskin" er det ikke snakk om. Selv tror han ikke på dette begrepet. Men han tror at det ligger mye uoppdaget i de anerkjente fysiske naturlovene.

Elektrisk drevne maskiner med økt virkningsgrad vil blant annet effektivisere generatorer i kraftverk dramatisk.

–At det lar seg gjøre å utvinne mer energi fra en elektromotor enn i dag, faktisk mellom 50 og 90 prosent mer, det er bevist, sier både Myrland og det forskningsmiljøet han utveksler kunnskap med.

Myrland er ikke vant med å tenke i "boks", som han sier.

Glemt forsker

– Jeg er opptatt av å løse utfordringer som opptar menneskeheten i ei tid med global oppvarming. I dag kjenner vi til teknikken som gjør det mulig å kjøre jorda rundt med en el-bil uten å lade opp batteriet.

Bare tenk på hvilken betydning det vil få hvis en elektrisk drevet maskin ga ut høyere effekt enn del energien som ble tilført. Da vil det bli en revolusjon.

Som ikke alle er interessert i skal bli kjent.

–Blant annet er ikke oljeselskapene spesielt interessert i at elektroteknologien blir tatt i bruk så lenge oljen dekker deler av verdens energibehov. Oppfinnelser er kjøpt opp av slike selskaper og lagt døde, mot at oppfinneren har fått store beløp. En av de verden har glemt, er jugoslaven Nikola Tesla, eller "mannen som oppfant det tjuende århundre", og som døde som en fattig mann i USA i 1943.

– Han var en oppfinner som er kjent for sine revolusjonerende bidrag innen elektrisitet og magnetisme mot slutten av det 19.århundre. Store deler av Teslas patenter og teoretiske arbeid har dannet grunnlag for moderne vekselstrømteknikk, mens mannen er helt glemt i forskermiljøet, forteller Myrland.

Som selv harvært ekstremt opptatt av motorer. Bare 14 år gammel fant han opp en ny type forbrenningsmotor.

Men det er elektronikken som opptar ham nå.

Artikkeltags