Posisjonen gir etter for presset og opphever nå ølmonopolet i Fauske. Det har Høyre og Ap bestemt.

Den oppsiktsvekkende helomvendingen kom i formannskapet mandag. Da skulle politikerne ta stilling til fire søknader fra butikker som hadde til hensikt å opprette ølutsalg i butikk. Men før man kom til realitetsbehandling, fremmet varaordfører Ronny Borge (H) et forslag om å utsette saken og la rådmannen framme alkoholpolitisk handlingsplan på nytt.

Har lyttet

Det skjer i kommunestyret 4. oktober. I dette møtet kommer ordføreren til å fremme sak om oppheving av ølmonopolet i Fauske. Høyre og Ap vil stemme for. Dermed faller den siste monopolkommunen for ølsalg i Norge.

– Vi har snakket med folk, ikke minst dem som driver butikkene, vi har sett debatten i media, lest lederen i Avisa Nordland, vi har vurdert situasjonen i Sulis der det allerede er øl i butikk, og vi har sett på folkeavstemningen som med kun 16 stemmers overvekt rådet oss til å beholde monopolet. Alt dette er med på å danne grunnlag for en ny sak der monopolet oppheves, sier Ronny Borge.

For og mot

Det var samme parti, Høyre, som fremmet det kritiserte forslaget om ølutsalg i de butikker som måtte ønske det. Det skjedde i juni.

– Hvorfor denne helomvendingen fra Høyre?

– Man kan kalle det en helomvending. Vi kaller det å lytte til signaler og vurdere ting i et nytt lys. Det synes jeg er en styrke, sier Ronny Borge.

Faller uansett

Han mener posisjonen gjør rett i å snu i saken. Ikke minst fordi det politiske miljø værer at ølmonopolet uansett vil falle om tre år.

– Da ser vi faktisk ingen hensikt i å pålegge butikkene de ekstrakostnadene det medfører å bygge et eget ølutsalg i butikken. Men som tidligere sagt: Vi har aldri pålagt noen å søke om ølutsalg, sier varaordføreren.

Varaordføreren mener også det er et tegn at Fauske er den eneste kommunen i Norge med ølmonopol.

– Da er det kanskje på tide å innse at det er vi som er spesielle. Og at det er de andre som har rett, sier Borge.

Legger ned

Innehaver av Mack-hjørnet, Liv Fiva Edvardsen har vært forberedt på dette.

– Dette er den mest renhårige måten å gjøre det på. Slik politikerne har holdt på til nå, med mye fram og tilbake, vil de med en opphevelse av monopolet gi et klart signal ut til både oss, kundene og butikkene.

– Hva gjør du den dagen det kommer øl i butikk?

– Da legger jeg ned. Vi har ingen sjanse i konkurranse med prisene i butikk, sier Liv Fiva Edvardsen.