Mens elevene ved Skjerstad oppvekstsenter har laget film, tatt bilder og hentet inn stoff om den kalde krigen, har de lært mye om sitt lokalmiljø. Snart skal de gi ut film.

Men det begynte med at Norsk Luftfartsmuseum tok kontakt i forbindelse med at de skal lage en ny utstilling ved museet, Isfronten.

Arbeidet som elevene gjør vil bli brukt i prosjektet, som er et nasjonalt prosjekt. Skjerstad er den eneste skolen i?Salten som har sagt ja til prosjektet.

Flere ble gift

Denne dagen AN er til stede gjør de opptak og intervju med Randi Støbseth Liland (63). Hun var ung på 50 –- 60 tallet da forsvaret bygget opp sin radarstasjon på Klettkoven.

– Hvordan påvirket det Skjerstad at den kalde krigen kom hit, spør intervjuer Joakim Ljønes.

– Det kom masse flotte folk hit som ble med i lag og foreninger og engasjerte seg. De handlet mye så det ble et oppsving rundt det meste.?Veldig flotte folk alle sammen.?Det ble også jobber både for rengjørere, sjåfører og vedlikehold av veier, sier damen som ble gift med nettopp en av de som kom til stedet for å bygge opp Klettkoven.

Det samme ble hennes to søstre. Hun synes det er flott at elevene gjør denne jobben.

– Det er jo lokalhistorie som de unge i dag vet lite om.

Les mer om skjerstadelevenes filmprosjekt i dagens Avisa Nordland på papir, iPad eller e-avis!