Krever 10 mill. fra kommunen

Rettslig etterspill. Her sier flertallet på 14 nei til Prestmoen, sju år etter at de sa ja. Det kan bety rettssak.Foto: Dag Pettersen

Rettslig etterspill. Her sier flertallet på 14 nei til Prestmoen, sju år etter at de sa ja. Det kan bety rettssak.Foto: Dag Pettersen

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Saltdal skytterlag krever klekkelig kompensasjon etter at politikerne snudde i den mye omtalte skytebanesaken.

DEL

- Vi overlater saken til advokaten vår, og har bedt om et snarlig møte med den politiske ledelsen.

- Vi vil kreve en klekkelig kompensasjon og at Saltdal kommune skaffer oss et fullt ferdig anlegg til 10 millioner kroner. Slik som det vi nå er i ferd med å bygge på dugnad.

Det sier skytterlagets formann Jim Aronsen etter at kommunestyret med 14 mot 13 stemmer stopper Prestmoen skytebaneanlegg.

- Det er helt urimelig at lagets medlemmer ble beskyldt for å ha tatt seg til rette. For vi har virkelig anstrengt oss for å ikke tråkke noen på tærne. Først da alle var betalt ut etter fastsatt rettslig skjønn, begynte vi å trafikkere veien og ta området i bruk, sier han.

Vingling

- Det er politikerne selv som har satt oss i denne situasjonen. Jeg synes virkelig synd i administrasjonen som må forholde seg til slik vingling som politikerne har begått i denne saken, sier Aronsen.

At det blir fremmet et økonomisk motkrav og innløsning av eiendommen som skytterlaget har kjøpt, gjorde ordfører Kjell Magne Johansen helt klart i kommunestyret.

Protokolltilførsel

- Jeg har krevd en protokolltilførsel og vil at Fylkesmannen sjekke lovligheten av å bruke initiativretten til å kreve omkamp i lovlig vedtatte saker, sier ordføreren.

- Men slik saken nå står, så har kommunestyret instruert formannskapet til å nedlegge bygge og deleforbud. Det vil skje i første møte i mars.

- Er du overrasket?

- Ja, og spesielt at innbyggerinitiativet kan brukes til å kreve omkamp.

Ikke inhabil

Han er også overrasket over at Ann Kristin Engan (SV) ikke ble erklært inhabil.

- Hun har skrevet under på kravet og fikk delta i behandlingen av kravet. Det var et tankekors, sier ordføreren.

Ann Kristin Engan avviser dette.

- Jeg sjekket habiliteten min med Fylkesmannen før møtet og fikk beskjed om at jeg kunne delta. Jeg ba også administrasjonen om å sjekke dette, sier Engan.

Som er glad og lettet over vedtaket. At politikerne ikke fikk delta da ekspropriasjonen ble vedtatt, mener hun var en avgjørende feil.

- En skytebane er ikke det samme som et idrettsanlegg, og kan ikke plasseres i bebodde områder. Det burde vi ha lært fra andre områder i Norge, sier Engan.

Artikkeltags