Får felle én bjørn

Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Klagen førte fram. I dag snudde Fylkesmannen og gir tillatelse til skadefelling av en bjørn i Saltdal.

DEL

– Skadefelling iverksettes med bakgrunn i nye dokumenterte tap og opplysninger om tapssituasjonen etter vårt avslag av 29. august skriver Fylkesmannen.

Saueeier Anne Olsen fra Nordnes har de siste dagene opplevd at fire av hennes sauer på beite er drept av en bjørn.

5. september

Skadefellingsforsøket en bjørn som kan felles fram til 5. september.

Behovet for eventuell forlengelse av tillatelsen vil bli vurdert ved tillatelsens utløp.

Landbrukssjef Marianne Hoff søkte om felling etter at bjørnen begynte å drepe sau.

Onsdag kom avslaget. Årsaken er at det sannsynligvis dreier seg om ei bjørnebinne. Et dyr som ansees som mer viktig i faunaen enn en hannbjørn.

Anken fra kommunen førte altså fram.

Avgrenset område

I vilkårene for fellingstillatelsen er det satt en grense mot nord i Saksenvik, Botnvatnet og Knallerdalselva. Mot øst og sør er grensen rette linjer mellom østenden av NedreKnallerdalsvatnet, Båshaugen (1192 moh.), Tverrfjellvatnet (1049 moh) i Storengskardet – høyde 1276 på Revatoppen – Solvågtind (1559 moh.) – rett linje til E6-brua over Junkerdalselva.

Grense mot vest: Langs E6

Fellingsforsøket skal etter beste evne rettes mot skadevoldende individ.

– Fellingsforsøket bør således styres mot der tapene sist har skjedd og hvor de eventuelt utvikler seg videre. Området kan bli fortløpende justert av fylkesmannen dersom tapssituasjonen tilsier det.

Binner med unger som opptrer sammen er unntatt fra fellingstillatelsen. De tiltak som er mulige for å unngå at binne felles, skal være iverksatt.

Saltdal kommune er ansvarlig for å oppnevne deltakere på fellingslaget. Fylkesmannen stiller 15.000 kroner til rådighet til dekking av utgifter.

Artikkeltags