Gå til sidens hovedinnhold

– Få mobilen ut av skolen

Artikkelen er over 13 år gammel

– Det er en urovekkende økning i antall anmeldelser om trusler som de unge sender hverandre på mobil eller på pc, en, sa lensmann Jim Bjørnstrøm på oppvekstkonferansen på Rognan i går.

Alle som har noe å gjøre med barn og ungdom hadde møtt opp. – Digitale medier har mange positive sider, men vi ser et urovekkende antall saker der ungdom sender drapstrusler, sex-trakassering, pornobilder eller truer hverandre fysisk på sms eller på chattesider på pc, en sa Bjørnstrøm. Han kom med den klareste advarselen da han gjorde rede for hvordan det egentlig står til i oppvekstmiljøet sett fra politiets side.

Han ba foreldrene om å følge med i det som skjer på gutte- og jenterommene,.

– Det kan bli ei sovepute for mange når de sier at alle har tilgang på mobil og data. Få mobilen ut av skolen, og kontroller pc, bruken for jeg tror dessverre at problemet med trusler og trakassering er økende, sa lensmannen og tok også et lite oppgjør med dem som tror at bygda er rein for stoff.

Unge brukere. – Vi ser stadig flere yngre brukere av narko. Det er lett tilgang på stoff, og det finnes faretruende miljøer som går i feil retning også i Saltdal.

Nå røykes det hasj av ungdom nede i 14-årsalderen. Vi har blant flere eksempler på at det er bestilt rusmidler på Internett til fiktive adresser. Politiet jobber forebyggende med de ressurser vi har, men vi kan sikkert bli mye bedre, sa Bjørnstrøm. Han mente i likhet med mange andre innledere at tverrfaglig samarbeid må styrkes og tok et oppgjør med den "misforståtte taushetsplikten". – Vi må alle kunne snakke sammen. En dialog på tvers av fagfeltene er til ungdommens beste, sa lensmannen. Fritidsleder Camilla Olsen kom også inn på de utfordringene som fritidsklubbene har i forhold til ungdom som ruser seg. Hun understreket at tilbudet var godt og variert. Selv om hun kunne tenke seg et bedre tilbud for den ungdommen som ikke er organisert. – At lag og foreninger viser seg fram på videregående skole og forteller hva de kan tilby, er en god idé. Olsen nevnte motorsporttilbud som et savn.

Sløve foreldre. – De guttene som er interessert i det, må ta det ut i ulovlig mopedkjøring.

Aktivitetsledere som jobber i de unges fritidsmiljø ønsker et fokus på foreldrerollen.

– Dessverre opplever vi foreldre som ikke ser ut til å bry seg om at deres barn ruser seg på klubben. Når vi ringer og ber dem hente fulle unge, får vi av og til som svar at dette er ikke deres problem, fordi de deltar i et kommunalt tilbud.

Blant de mange som hadde ordet var ungdomsrådsleder Morten Ness Nilsen, som etterlyste økt satsing på skolen og foreldreutvalgets leder Lena Olsen, som etterlyste mer til skolen.

– Kommunen gjør en for dårlig jobb. Både kalde klasserom og motbydelige toalettforhold preger elevenes hverdag i et skolebygg fra 1955 som ikke er renovert. Ingen voksne vil ha et slikt arbeidsmiljø som elevene har på barneskolen i dag, sa hun. I tillegg er bemanningen for dårlig.

– Mye å ta tak i, innrømmet rådmann Anna Welle under konferansen. I løpet av året skal kommunen lage en oppvekstplan, med Ann Elin Edvardsen som prosjektleder.– Vi har invitert mange hit for å få vite hvordan det jobbes med barn og unge fra ulike ståsteder, men jeg er ikke overrasket over det som er kommet fram. Mye av dette er kjente ting, mente Welle.